การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-16.00 น.  ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์นอกราชอาณาจักร ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เลขที่ 8 rue Greuze, 75116 Paris, France โดยมีประชาชนคนไทย รวมทั้งนักเรียนนักศึกษา เดินทางมาเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูตตั้งแต่เช้า บรรยากาศในการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความราบรื่นและเรียบร้อยจนกระทั่งปิดคูหาเลือกตั้ง

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  / มีนาคม 2562