แบบสำรวจข้อมูลนักศึกษาไทย ที่ศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส และ สมาพันธรัฐสวิส

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.) ขอความร่วมมือจากนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษา-ฝึกอบรม หรือแลกเปลี่ยน ฯลฯ ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมาพันธรัฐสวิส โปรดกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อและแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา การฝึกงาน หรือกิจกรรมทางการศึกษา  ซึ่งข้อมูลของท่านจะมีความสำคัญในการบันทึกข้อมูลเชิงสถิติ  และ  เพื่อการกระจายข่าวสาร โดย สนร. จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวนี้ต่อสาธารณะ

ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านในครั้งนี้

คลิกไปที่แบบฟอร์ม

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

มีนาคม 2563