วโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ Cercle de l’Union Interalliée 75008 กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

อุปทูต (นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ) รักษาการแทนเอกอัครราชทูต  ณ  กรุงปารีส          ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร และเปิดกรวยธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   ลำดับต่อมา  อุปทูตฯ  กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  จากนั้น นำดื่มถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ แด่ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส  ในโอกาสดังกล่าวข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำสถานเอกอัครราชทูต ได้ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน  ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐ  ภาคเอกชน  สมาคมและสื่อมวลชน  มาร่วมงานจำนวนประมาณ 250 คน  โดยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.)  ได้ให้การต้อนรับแขกที่มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย


จากขวามือ  รองผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก และคู่สมรส /อัครราชทูต (ฝ่ายพาณิชย์) และคู่สมรส /    อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) /ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจและการลงทุน (B.O.I) /ผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย-กรุงปารีส

ภาพซ้าย :  Professeur Yves Guldner – Ecole Normale Supérieure, Madame Catherine BERNARD Vice – Présidente déléguée aux relations aux milieux économiques – Université Angers  
ภาพขวา : 
Professeur Philippe  DANIEL- Faculté des Sciences et Techniques Université du Maine

ภาพขวา : ดร. ศุภลัคน์ เตชะพงศธร อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ ในฐานะอาจารย์รับเชิญ ณ สถาบัน INALCO – Paris


สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ธันวาคม 2561