การตรวจเยี่ยม นทร ศึกษา ณ เมือง Bluche – Geneva และ Lausanne

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2561  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นักเรียนทุนรัฐบาล โครงการ 1อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4.3 ศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ สถาบันการโรงแรม Les Roches, Bluche และนักเรียนทุนรัฐบาล ศึกษา ณ เมือง Geneva และ Lausanne สมาพันธรัฐสวิส

     

วันที่ 27–28 พฤศจิกายน 2561

คณะฯ ได้เดินทางไปเมือง Bluche เพื่อประชุมและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล โครงการ 1อำเภอ 1 ทุน ณ สถาบันการโรงแรม Les Roches โดยนางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส ได้เข้าพบและสนทนากับ Mr. Colin Small, Academic Dean และ Ms. Sarah Balet, Career & Placement Counselor โดยได้พูดคุยหารือเกี่ยวกับหลักสูตรของสถาบันรวมทั้งนักเรียนไทยที่ศึกษาในสถาบันดังกล่าว นอกจากนั้น Ms. Marina Mayor, Campus Counselor ได้นำคณะฯ เยี่ยมชมสถาบันและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อีกด้วย

หลังจากนั้น ในภาคค่ำ คณะฯ ได้ร่วมประชุมกับนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. ทุน ก.วิทย์ และ ทุน พสวท. ที่ศึกษาปริญญาเอกสายวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Lausanne และ Ecole Polytechnique de Lausanne โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำทางด้านการศึกษา ความเป็นอยู่ การจัดการความเครียดในระหว่างนักเรียนทุนปริญญาเอกด้วยกัน

  

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

คณะฯ ได้เดินทางต่อไปยังเมืองเจนีวา และได้เยี่ยมชมห้องทดลองภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเจนีวา ซึ่งมี น.ส. พิชญ์นรี ไกรแก้ว นักเรียนทุน พสวท. และนักศึกษาไทยอีก 2 ราย ที่ได้รับทุนรัฐบาลสวิส และทุนโครงการแลกเปลี่ยนศึกษาระดับปริญญาเอก ในโอกาสเดียวกันนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักเรียนต่างชาติอื่น ๆ ที่ทำวิจัยในห้องทดลองแห่งนี้ด้วย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ธันวาคม 2561