ทุนการศึกษา Eiffel 2019

Eiffel Scholaship Program of Excellence  เป็นทุนกลางของรัฐบาลฝรั่งเศส  ซึ่งมี Campus France ดูแลและบริหารจัดการ สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่มีสัญชาติฝรั่งเศสและไม่เคยได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสมาก่อน เพื่อการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในประเทศฝรั่งเศส ใน 3 กลุ่มสาขาวิชา
(1) วิทยาศาสตร์ – วิศวกรรมศาสตร์
(2) กฎหมาย
(3) บริหารการจัดการและเศรษฐศาสตร์

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดได้ที่

https://www.campusfrance.org/en/eiffel-scholarship-program-of-excellence?fbclid=IwAR0RpWQyPFpeY9ZJ3hLZH7sNrYzq6jbjBsHEwCsLO7fHKUsriuaJP4QL_Uk

กำหนดปิดรับสมัคร 11 มกราคม 2562  ประกาศผล 25 มีนาคม 2562

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ตุลาคม  2561

 

Campus France logo    Logo ministère