สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การเสริมสร้างทัศนคติ และปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล

ด้วยสำนักงาน ก.พ. (ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้-ศกศ.) ได้จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ณ โรงแรม เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์และสถานที่ใกล้เคียง  โดยรับสมัครนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ระหว่างปิดภาคการศึกษาในต่างประเทศ และเดินทางกลับประเทศไทยจำนวน 30 คน  และนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนเดินทางไป 30 คน  รวมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน    โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนทุนรัฐบาลใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนและก่อนการเดินทางไปศึกษา เรียนรู้เรื่องต่างๆ เช่น การพัฒนาท้องถิ่น สัมผัสวิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย ตลอดจนการพัฒนาทักษะและอาชีพ  โดย ศกศ.  จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนทุนรัฐบาลที่สนใจ เข้าดูรายละเอียดทั้งหมดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่   https://docs.google.com/forms/d/1KwzgrtnZHoc0LWG9cacY-8zWxtMrtP_tW4iCT48EqP8/viewform?edit_requested=true

ภายในวันที่ 13  มิถุนายน 2561

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤษภาคม  2561