การประชุม นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ณ กรุงปารีส

 

ในโอกาสที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  น.ส. วิสา แซ่เตีย (ผู้อำนวยการฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ) และนายสมชาย อินจอหอ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ) เดินทางมาติดตามดูแล และเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนที่ศึกษาในทวีปยุโรป ระหว่างวันที่ 18 – 25 เมษายน 2561  ได้มีการจัดประชุม นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ศึกษาในฝรั่งเศส ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม cosy corner เลขที่  8 Rue Saint-Martin, 75004 Paris  ซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาสอันดีที่ นทร. ได้ซักถามและพูดคุยถึงปัญหาที่ประสบในการศึกษา พร้อมทั้งรับทราบข้อปฏิบัติต่างๆ ระหว่างที่ศึกษา และหลังสำเร็จการศึกษาจากผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  แล้ว  ยังเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาล เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ความคับข้องใจของผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาท้องถิ่น เนื่องจากการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งข้อมูลทั้งหลายจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพัฒนาการดูแลนักเรียนทุน ให้มีประสิทธิภาพต่อไป รวมทั้งให้นักเรียนใช้ชีวิตกับการศึกษาในต่างประเทศอย่างมีความสุข

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / เมษายน 2561