สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) เชิญชวนเสนองานวิจัยหรือโครงการ ในการประชุม ATPER2018

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุม ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 นี้  จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรปเสนองานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2018 ในหัวข้อ “Thailand Digital Health and Smart Society Development ”  

ตัวอย่างและรายละเอียดของหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย

ท่านที่สนใจ สามารถส่งบทคัดย่อของงานวิจัยหรือโครงการ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ สำหรับการนำเสนอในการประชุม ATPER2018

กำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://atper.eu/call-for-abstracts-atper2018/

ทางสมาคมจะคัดเลือกงานวิจัยหรือข้อเสนอโครงการและแจ้งยืนยันให้ท่านทราบทางอีเมล ท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัยหรือโครงการ ทางสมาคมฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามจริงให้ ซึ่งทางสมาคมฯมีข้อกำหนดในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Travel & Expense Policy
ติดต่อสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ contact@atper.eu