การค้ำประกันค่าเช่าห้องพักนักศึกษา Clé

ปัญหาน่าหนักใจประการหนึ่งของการมาศึกษาในฝรั่งเศส สำหรับนักศึกษาต่างชาติคือการหาที่พัก และผู้ค้ำประกันเช่าที่พัก  ซึ่งหากไม่มีคนรู้จักยอมค้ำประกันให้  ก็ต้องใช้บริการของธนาคาร ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมสูง และต้องมีเงินฝากประจำแตะต้องไม่ได้ทิ้งไว้  แต่ว่าปัญหาดังกล่าวมิได้เป็นเรื่องหนักอกอีกต่อไปแล้ว นับตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา  เนื่องจากรัฐได้จัดตั้งกองทุนค้ำประกันค่าเช่าห้องพัก สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถหาผู้ค้ำประกันส่วนตัวได้  การค้ำประกันของรัฐนี้ เป็นที่รู้จักในชื่อว่า Clé ย่อมาจากคำว่า Caution Locative Etudiante

คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอค้ำประกัน Clé

  • เป็นนักศึกษาที่มีรายได้ ( เช่นเป็นนักเรียนทุน รวมถึงทุนส่วนตัวด้วย หรือ ทำงานนอกเวลา
  • อายุต่ำกว่า 28 ปี ณ วันที่ 1 กันยายน ของปีที่ทำสัญญาเช่าที่พัก  โดยไม่จำกัดสัญชาติ
  • กรณีที่อายุเกิน 28 ปี จะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติเท่านั้นที่ศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ Postdoc โดยในกรณีหลังนี้ ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกมาไม่เกิน 6 ปี และ ไม่ได้รับการบรรจุมีสถานภาพเป็นนักวิจัยเต็มตัว (chercheur titulaire)

ที่พักแบบใดอยู่ในข่ายที่ Clé รับค้ำประกัน

Clé รับค้ำประกันการเช่าที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหอพักของ CROUS หอพักนักศึกษาเอกชน ห้องพักในอาคารสงเคราะห์ หรือ ห้องพักเอกเทศ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่ใกล้สถานศึกษาหรือเดินทางไปสถานศึกษาได้สะดวกไม่ว่าจะด้วยรถขนส่งมวลชน จักรยาน หรือเดินไป คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เช่า อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ มีการทำสัญญาเช่าอย่างถูกต้อง เป็นต้น

เพดานค่าเช่าที่ให้การค้ำประกัน

ปารีส 700 ยูโร/ เดือน     ปริมณฑล 600 ยูโร/เดือน       ต่างจังหวัด  500 ยูโร/เดือน

นักศึกษาที่เช่าร่วมกัน (colocation) ก็สามารถขอค้ำประกันได้โดยเป็นการค้ำประกันส่วนบุคคลรายตัวไป เช่นเช่า อพารต์เมนท์ 3 ห้องนอน มีผู้เช่าร่วมกัน 3 คน แต่ละคนต้องยื่นขอค้ำประกันค่าเช่าในส่วนที่ตนแบ่งจ่ายตามสัญญาเช่า  กรณีที่เป็นสามีภรรยากัน ได้เพดานค่าเช่าเพิ่มอีกร้อยละ 60 ของเพดานที่กล่าวมาข้างต้น

ค่าธรรมเนียม

นักศึกษาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนเพื่อรับบริการนี้ ในอัตราเทียบเท่า ร้อยละ 1.5 ของค่าเช่า ซึ่งค่าธรรมเนียมสูงสุดสำหรับการค้ำประกันค่าเช่าห้องพักในเขตปารีสคือ 10.5 ยูโร และในต่างจังหวัดคือ 7.5 ยูโร

หากมีการค้างชำระค่าธรรมเนียม อาจถูกเพิกถอนการค้ำประกันได้  ในกรณีที่เลิกเช่า นักศึกษายังเป็นผู้รับผิดชอบต้องชำระค่าเช่า การเลิกสัญญาเช่าไม่ได้ล้างหนี้ภาระผูกพันค่าเช่าที่ Clé ค้ำประกัน

การดำเนินการขอค้ำประกัน

นักศึกษาต้องยื่นคำขอรับบริการค้ำประกัน Clé ที่เว็บไซต์ www.locaviz.fr ซึ่งมีภาคภาษาอังกฤษให้ด้วย หรือผ่าน Portail de la vie Etudiante (PVE) โดยปรกติ จะได้รับการตอบรับภายในเวลา 3 วัน และนำเอกสารค้ำประกัน Clé ไปทำสัญญาเช่าที่พักและสัญญาค้ำประกันได้

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2561