ข่าวทุนการศึกษา : CampusFrance Thailand

CampusFrance Thailand ประกาศเรื่องทุนการศึกษาของรัฐบาลฝรั่งเศสสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในระดับ ป.โท ป.เอก และทำวิจัยระดับหลังปริญญาเอก(Post-doc)  ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พลังงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องนโยบายและวิสัยทัศน์  Make Our Planet Great Again”
ของประธานาธิบดีฝรั่งเศส Emmanuel MACRON  

เปิดสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2561
ประกาศผลสัปดาห์ที่ 18 มิถุนายน 2561

รายละเอียด :

ทุนระดับ ป. โท 1-2 ปี
(ประมาณ 50 ทุน จากทั่วโลก)
https://www.campusfrance.org/en/master-s-excellence-grants

ทุนระดับป.เอก แบบ Co-Finance ระยะ 3 ปี
(ประมาณ 20 ทุน จากทั่วโลก)
https://www.campusfrance.org/en/co-financing-of-3-year-doctoral-contracts

ทุนวิจัยระดับหลัง ป.เอก Post-doc แบบ Co-Finance ระยะ 1-2 ปี
(ประมาณ 20 ทุน จากทั่วโลก)
https://www.campusfrance.org/en/co-financing-of-12-to-24-month-postdoctoral-research-contracts

ทุนวิจัยระดับหลังป.เอก Post-doc ระยะสั้น 14 วัน ถึง 5 เดือน
(ประมาณ 40 ทุนจากทั่วโลก)
https://www.campusfrance.org/en/short-stays-14-days-to-5-months-for-foreign-researchers

ขั้นตอนการสมัครอย่างละเอียด
https://www.campusfrance.org/en/how-to-apply-for-the-make-our-planet-great-again-programs

หาหลักสูตร (Master)
http://taughtie.campusfrance.org/

หลักสูตร สถาบันวิจัย ระดับป.เอก และหลัง ป.เอก (Ph.D. / Post-doc)
https://doctorat.campusfrance.org/phd/dschools/main

รายละเอียดเพิ่มเติม :  https://www.campusfrance.org/en/make-our-planet-great-again-launch-of-4-subsidies-programs

คำถามติดต่อโดยตรง : mopga@campusfrance.org

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2561