การตรวจเยี่ยม นทร. ที่ Nantes – มกราคม 2561

ในระหว่างวันที่ 10 -11 มกราคม 2561   อทศ. พนิดา โรจน์รัตนชัย  และ จนท. สนร. ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. ที่ศึกษา ป.เอก ณ เมือง Nantes  โดยมี นายธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร (ทุน สกอ.) ศึกษาสาขากฎหมายระหว่างประเทศ และ  นายธนัตถ์ จันทวาท (ทุน ก.พ.) ศึกษาสาขาจิตวิทยาการศึกษา ให้การต้อนรับและพาชมมหาวิทยาลัย  ในโอกาสเดียวกันนี้ อทศ. ได้พบเข้าพบ Pr. Philippe Guimard อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ของนายธนัตถ์  ซึ่งทำงานวิจัยว่าด้วยเรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างความสุข และความสำเร็จในการศึกษา

ในปีที่ผ่านมา เมือง Nantes ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร L’Etudiant ให้เป็นเมืองที่นักศึกษาชื่นชอบ เป็นอันดับ 4 ของประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับคะแนนโหวตเท่ากับเมือง Bordeaux  (อันดับ 1 ได้แก่ Lyon) เป็นเมืองที่มีสาขาให้เลือกศึกษาหลากหลายมากมาย  กว่าร้อยละ 40 ของประชากรชาว Nantes เป็นวัยหนุ่มสาวที่อายุต่ำกว่า 30 ปี  จึงเป็นเมืองที่นำเสนอกิจกรรมสันทนาการ และเทศกาลวัฒนธรรมที่แปลกใหม่อยู่เสมอ  สมกับที่เป็นบ้านเกิดของ Jules Verne นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์จินตนาการกว้างไกล ผู้เขียนเรื่อง « ใต้ทะเล 2000 โยชน์ » เมื่อ 148 ปีก่อน  และเมืองนี้ ยังเคยได้รับสมญานามจากหนังสือพิมพ์ Sunday Times ว่า « เป็นเมืองที่แหวกแนวที่สุดในฝรั่งเศส »  ดังจะเห็นได้จากกล่องใส่พิซซ่า 100% CROUS ของร้านอาหารมหาวิทยาลัย ที่ นทร. ธนัตถ์ จันทวาท ถืออยู่ในมือ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มกราคม 2561