นทร. จบการศึกษาปีการศึกษา 2561

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
และขออวยพร ให้น้องๆ ทุกคน ประสบความสำเร็จในการศึกษาและการงาน

 

 • ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ธีรนุช ปันมาเรือน / Mlle Theeranoot PANMARUAN
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Chimie / Université du Maine
 • เมือง / ประเทศ : Le Mans/ France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 14 /02 /2018
 • ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ยุวธิดา สูงห้างหว้า / Mlle Yuwathida SUNGHANGHWA
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Chimie – Biologie / Université de Strasbourg
 • เมือง / ประเทศ : Strasbourg / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 12 /02 /2018