สนร. ฝรั่งเศส ปรับปรุงระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท วันที่ 27 ก.พ. 2561

นื่องด้วยวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561  สนร. ฝรั่งเศสจะดำเนินการปรับปรุงระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้การติดต่อกับ สนร. มีความขัดข้องในช่วงเวลาดังกล่าว หากท่านมีความจำเป็นเร่งด่วน ขอให้ติดต่อ จนท. โดยตรงทางโทรศัพท์มือถือหรือทางโซเชียลมีเดีย

สนร. ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / 26 กุมภาพันธ์ 2561