การเรียนวิชา African Studies ในฝรั่งเศส : นนทสิทธิ์ แก้วหานาม


สวัสดีครับ ชื่อ นิก นนทสิทธิ์ แก้วหานาม ได้รับทุนรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศ ให้ไปศึกษาปริญญาตรี-โท วิชา
African Studies ที่ประเทศฝรั่งเศส

วิชา African Studies ถือเป็นหนึ่งในสาขาที่คนไทยไม่ค่อยมีใครเรียน เนื่องจากหลายคนอาจคิดว่า ทวีปแอฟริกานั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัว และอาจไม่สามารถนำมาต่อยอดและหางานได้หลังจากที่เรียนจบ แต่สำหรับกระทรวงการต่างประเทศ สาขานี้นับว่าจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยไม่ค่อยมีนักการทูตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทวีปแอฟริกานัก ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการให้ทุนนี้ไปศึกษา

สาขานี้มีลักษณะพิเศษ คือ ไม่ได้เปิดสอนทุกมหาวิทยาลัย และส่วนใหญ่จะเปิดสอนในระดับปริญญาโท ซึ่งแต่ละที่จะมีความโดดเด่นต่างกัน บางแห่งอาจเน้นด้านการเมืองการปกครองของแอฟริกา บางแห่งอาจเน้นด้านวัฒนธรรม มานุษยวิทยา หรือภาษา ซึ่งสิ่งที่ผมเลือกเรียน คือสาขาการเมืองและการต่างประเทศ เน้นการจัดการความเสี่ยงและการพัฒนาในทวีปแอฟริกา ที่สถาบันรัฐศาสตร์เมือง Bordeaux (Sciences Po Bordeaux) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งด้านรัฐศาสตร์ กฎหมาย และภูมิศาสตร์ของแอฟริกา ถือว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ครบเครื่องที่สุดเกี่ยวกับแอฟริกาในฝรั่งเศส โดยที่ในระดับปริญญาตรี ได้จบสาขารัฐศาสตร์การระหว่างประเทศ และนิติศาสตร์ กฎหมายมหาชน ที่ Université Jean Moulin Lyon III เพื่อปูพื้นสำหรับการต่อยอดด้านการต่างประเทศ เนื่องจากไม่สามารถเรียน African Studies ได้ตั้งแต่ปริญญาตรี

การสอบเข้าเรียนของสาขานี้ค่อนข้างยาก เนื่องจากสถาบันที่เปิดสอนรับนักศึกษาจำนวนน้อยมาก ในปีที่สมัครเรียน สถาบันรับเพียง 5 คน ซึ่งสุดท้ายแล้ว มีคนผ่านเข้าเรียนทั้งหมด 4 คน โดยเราทั้ง 4 คน ต้องนั่งเรียนด้วยกัน ทำกิจกรรม รวมถึงทำวิจัยร่วมกันในหลายวิชา อย่างไรก็ดี สถาบันจัดให้มีการเรียนรวมกับสาขาอื่นด้วย

จริง ๆ แล้ว สถาบันรัฐศาสตร์เน้นให้นักศึกษามีการคิดวิเคราะห์ สามารถให้เหตุผล ตั้งคำถาม และต่อยอดความคิดในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งหากมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอฟริกาน้อย อาจเป็นอุปสรรคในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้แตกฉาน ซึ่งจะทำให้การใช้เหตุผลของเราไม่มีน้ำหนักเพียงพอ สรุปแล้ว สำหรับคนไทย อาจมีความยากพอสมควร เนื่องจากความรู้ทุกอย่างนั้นใหม่หมด เพราะเรามีฐานข้อมูลเกี่ยวกับแอฟริกาน้อยมาก

อุปสรรคส่วนใหญ่ในการเรียนสาขาวิชานี้ คือ การเข้าใจกรอบความคิดแบบตะวันตกที่มองแอฟริกา และนำมาประยุกต์เข้ากับแนวความคิดแบบไทยที่เรามีต่อทวีปนี้ สิ่งเหล่านี้ อาจเป็นปัญหาในการมองสถานการณ์ทางการเมือง และพลวัตของสังคม ขณะเดียวกัน เราอาจพลิกอุปสรรคนี้ให้เป็นโอกาส หมายถึง อาจนำแนวคิดแบบไทยเชื่อมโยงกับแอฟริกา และเปิดมุมมองใหม่ ๆ ที่เราสามารถมองเห็นได้แก่อาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น

อุปสรรคในชีวิตประจำวัน เท่าที่เจอมาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการต้องติดต่อกับส่วนราชการฝรั่งเศส ที่ค่อนข้างใช้เวลานาน และหากไม่สามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้ จะก่อให้เกิดปัญหาอย่างยิ่งในการจัดการเรื่องส่วนตัวต่าง ๆ ส่วนอุปสรรคอื่น ๆ เชื่อว่า ทุกคนสามารถปรับตัวและก้าวข้าวผ่านมันไปได้ หากมีความมุ่งมั่น และเปิดใจรับกับสภาพสังคมใหม่ ๆ

จริงๆ ไม่สามารถจะแนะนำวิธีการแก้ปัญหาให้กับทุกคนได้ เนื่องจากแต่ละคนก็มีแนวทางในการจัดการกับอุปสรรคที่ตนเองพบเจอต่างกัน และวิธีของคนหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคน หรือแม้แต่สถานการณ์หรือเวลาที่ต่างกัน ก็ส่งผลต่อวิธีการแก้ปัญหาที่ต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำผู้ที่จะมาเรียนในฝรั่งเศสหรือผู้ที่กำลังเรียนอยู่ คือ การมีสติ รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไร ทำไปทำไม และทำแล้วได้อะไร สุดท้ายปัญหาต่าง ๆ จะมีทางออกที่เหมาะสมของมันเอง

การศึกษาในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน ต่างมอบประสบการณ์อันล้ำค่าแก่บุคคลนั้นเสมอ ในกรณีของฝรั่งเศส ประเทศนี้ไม่ได้ให้เฉพาะความรู้ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในที่ที่ดีที่สุดในโลก ไม่ได้ให้เฉพาะวิถีชีวิตที่จะติดตัวเราไปตลอด ไม่ได้ให้เฉพาะมิตรภาพและความทรงจำดี ๆ ที่เรามีกับเพื่อนร่วมชั้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ประเทศนี้ได้ให้ คือ ตัวตนที่เหมือนน้ำที่ไม่เต็มแก้ว ความทะเยอทะยานที่จะแสวงหาคำตอบให้กับสิ่งที่อยู่รอบตัวของเรา การตั้งคำถามที่ไม่มีวันสิ้นสุด ความสงสัยที่พร้อมจะนำประเด็นต่าง ๆ มาวิจารณ์อย่างเปิดเผยด้วยเหตุผลที่ชัดเจน และหลักแนวคิดของการวิเคราะห์สรรพสิ่งทั้งหลาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจหาไม่ได้จากที่อื่นใดในโลก

สิ่งที่อยากแนะนำคือ หากตั้งใจที่จะมาเรียนที่ฝรั่งเศส สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ความพยายาม พยายามที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ และพยายามเข้าใจความเป็นฝรั่งเศสให้ได้มากที่สุด ส่วนที่เหลือ ทุก ๆ วันจะเป็นบทพิสูจน์ว่า เราเองก็สามารถทำได้ จงพยายามให้ถึงที่สุด และสิ่งที่จะได้กลับมานั้นดีเสมอ