วโรกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำทุกปี สำหรับปีนี้ได้จัดพิธีในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง Marc de Beaumont, Cercle de l’Union Interalliée 75008 กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างเวลา 17.15 น. – 20.30 น.

เริ่มต้นจากพิธีเปิดกรวยถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี  ลำดับต่อมา    เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว) และภริยา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำสถานเอกอัครราชทูต ได้ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ชมการแสดงนาฏศิลป์ (รำอวยพร) และการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ จากนั้น ออท. ณ กรุงปารีส ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน ซึ่งในวันดังกล่าว มีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม และสื่อมวลชน มาร่วมงานจำนวนประมาณ 400 คน โดยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.) ได้ให้การต้อนรับแขกที่มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย

 
ภาพซ้าย : Mme. Rachel ARNOLD ผู้แทนจากบริษัทการบินไทย กรุงปารีส
ภาพขวา : ภริยาผู้แทนจากสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำ U.N.E.S.C.O และ M. Stephan HERBET

 
ภาพซ้าย : ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ภาพกลาง : คุณพนิตา เดอครัวซ์ บุษปภาชน์ ครอบครัวอุปภัมภ์ไทยช่วยดูแล นทร. ในโครงการ «อุ่นใจใกล้ผู้ใหญ่ปี 2547 » ณ เมือง Clermont Ferrand
ภาพขวา : M. Bruno HATTU ครอบครัวอุปภัมภ์ที่ช่วยดูแล นทร.  ศึกษาเมือง Royan โดยความสมัครใจ

 
ภาพขวา : Mme. Liliane ACARD  ผู้แทนจากหอการค้าฝรั่งเศส ปารีส

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ธันวาคม 2560