ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษา ณ เมือง Le Mans

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. ศึกษา ณ เมือง Le Mans รวม 5 ราย ซึ่งประกอบด้วย นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 ราย และ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 3 – 4) จำนวน 4 ราย  ดังนี้

นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์
นางสาววลัยลักษณ์ อินทะวงศ์ ศึกษาระดับ ป. เอก ปีที่ 4  คณะวิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยดูแมนน์

นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 3-4)
1. นางสาวธีรนุช ปันมาเรือน  ศึกษาระดับ ป. ตรี  ปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ (เคมี)  มหาวิทยาลัยดูแมนน์
2. นางสาวเพ็ญนภา พัฒมุข    ศึกษาระดับ ป. ตรี ปีที่ 2  สาขาการจัดการ (G.E.A) สถาบัน  IUT
3. นางสาวธันท์ชนก อินต๊ะวิน ศึกษาระดับ ป. ตรี ปีที่ 2  สาขาเคมี สถาบัน  IUT
4. นางสาวศศิกานต์ พิมพิลา   ศึกษาระดับ ป. ตรี ปีที่ 2  สาขาเคมี สถาบัน  IUT

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส (นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย)  ได้เดินทางจากเมืองตูร์มายังเมืองเลอมองส์ ในลำดับแรกได้พบ น.ส. วลัยลักษณ์ฯ ซึ่งรายงานเรื่องความก้าวหน้าในการเรียนระดับ ป.เอก และเรื่องความเป็นอยู่ให้ทราบ จากนั้น อทศ. ณ กรุงปารีส และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปยัง   มหาวิทยาลัยดูแมนน์ สถาบัน IMMM (Institut des Molécules et Matériaux du Mans) เพื่อเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  (Professeur Christophe Chassenieux และ Dr. Nicolai Taco) ที่ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องทดลองของสถาบัน ซึ่งปัจจุบัน น.ส. วลัยลักษณ์ฯ อยู่ระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์บทสุดท้ายเพื่อนำส่งอาจารย์ ซึ่งกำหนดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์จะมีประมาณต้นปี 2561

จากนั้น อทศ. ณ กรุงปารีส และเจ้าหน้าที่ ได้พบปะ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ซึ่งได้นำชมสถาบัน IUT และหอพักนักศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในเขตแคมปัส นทร. รายงานว่ามีความสะดวกในเรื่องที่พักและการเดินทาง สำหรับเรื่องการเรียนนั้น นทร. ที่กำลังศึกษาปีที่ 2 อยู่ระหว่างการเตรียมหาที่ฝึกงานตามข้อบังคับของหลักสูตรเป็นเวลา 10 – 12 สัปดาห์ หลังจากนั้น อทศ.และเจ้าหน้าที่ จึงเดินทางกลับกรุงปารีส

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  / พฤศจิกายน 2560