ปั่นเพื่อพ่อ -Bike for Dad

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดกิจกรรม Bike for Dad เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา14.15– 16.30 น. ณ บริเวณ Champ de Mars กรุงปารีส ในโอกาสดังกล่าว พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ในประเทศฝรั่งเศส ทั้งคนไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ 150 คน โดยเวลา 14.15 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่ Place Joffre หน้า Ecole Militaire เพื่อรับเสื้อพระราชทานไว้สวมใส่ในการปั่นจักรยาน จากนั้น ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันและเริ่มการปั่นจักรยาน

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภาพถ่าย ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ชิงรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภาพถ่ายที่ส่งประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในกิจกรรม Bike for Dad ที่บันทึกระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2558 ปิดรับภาพถ่ายประกวด 18 ธ.ค. 58

การส่งภาพถ่ายประกวดและติดตามรายละเอียดได้ที่ www.bikefordad2015.com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบ Press release – photo contest – 4 Dec 2015 ทั้งนี้ การประกวดภาพถ่ายนี้จำกัดเฉพาะคนไทยในต่างประเทศเท่านั้น

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ธันวาคม 2558