ตรวจเยี่ยม นทร. Bordeaux-Nice-Menton

ข่าวการเยี่ยม นทร. ที่ Bordeaux Nice และ Menton 27-29 กันยายน 2558

  

ภาพซ้าย ที่ Bordeaux ยุทธนา จันทะขิน และ นนทสิทธิ์ แก้วหานาม ภาพขวา ที่ Nice กันต์ธนากร น้อยเสนา

ในระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2558 อทศ. รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ และ จนท. ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ นทร. กระทรวงการต่างประเทศ และ ที่ศึกษา ณ เมือง Bordeaux Nice และ Menton


ภาพบน
ที่ Menton กับ คณาจารย์ Sciences Po และ สุธิวิชญ์ สร้อยสุวรรณ

ที่ Bordeaux ได้พบกับ ยุทธนา จันทะขิน (ก.วิทย์) ซึ่งศึกษา ป. เอก และทำวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ใกล้ตัวแก่พวกเราคือเรื่องผลกระทบของความอ้วนต่อความจำ และ นนทสิทธิ์ แก้วหานาม (ก.ต.) ซึ่งได้เล่าประสบการณ์ในการไปเก็บข้อมูลในประเทศแทนซาเนีย พบกับชนเผ่า Maasaï

ที่ Nice ได้พบกับ กันต์ธนากร น้อยเสนา (ก.วิทย์) ซึ่งได้รับทุนมาทำ ป. โท-เอก สาขาดาราศาสตร์ และให้ความกระจ่างว่าเหตุผลหนึ่งที่ประเทศไทยต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์คือ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้คนไทยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับท้องฟ้าและดวงดาว จะได้มีความคิดและคตินิยมที่ถูกต้อง

ที่ Menton ได้เข้าเยี่ยมพบคณาจารย์ สถาบัน Sciences Po วิทยาเขต Menton ซึ่งให้คำชมเชย สุธิวิชญ์ สร้อยสุวรรณ (ก.ต.) ในฐานะนักศึกษาดีเด่น และสร้างภาพพจน์ของนักศึกษาไทยที่อาจารย์ประทับใจมาก

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ตุลาคม 2558