2556 : วันชาติไทย / Fête Nationale ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ธันวาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติในนาม วันชาติไทย ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำทุกปี สำหรับปีนี้ ได้จัดพิธีในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 และจัดให้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลในภาคเช้า ติดตามด้วย การแสดงนาฏศิลป์ไทย การแกะสลักผลไม้ไทย และอาหารไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส นายอภิชาติ ชินวรรโณ และภริยา พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำสถานเอกอัครราชทูต ได้ให้การต้อนรับแขก ผู้มีเกียรติ กว่า 300 คน ประกอบด้วย ทูตานุทูตประเทศต่างๆ หน่วยงานราชการ – องค์กรฝรั่งเศส และแขกของสำนักงานหน่วยราชการที่ตั้งอยู่ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

 

ในโอกาสดังกล่าว สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ( สนร.) ได้รับเกียรติจากผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากองค์การการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้แทนสถาบันภาษา และผู้ที่ช่วยเหลือยังประโยชน์ด้านการศึกษา มาร่วมงานครั้งนี้กว่า 20 คน เป็นความทรงจำที่มีคุณค่า เป็นโอกาสกระชับความสัมพันธ์ กับหน่วยงานของฝรั่งเศส ที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของ นทร. เป็นอย่างดี

รูปซ้าย : นักเรียนทุนรัฐบาล และทุนส่วนตัว ส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานครั้งนี้
รูปขวา : Mme. Dominique CHATEAU -Directrice du CIEL ผู้อำนวยการสถาบันภาษา CIEL
 
รูปซ้าย : จนท และ Professeur Honoraire Jean – Claude Brosse – Université du Maine : ศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเมนน์, M. Marc MELKA – DRIC : ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค และอัฟริกา กรมวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการอุดมศึกษาและวิจัย , Professeur Philippe DANIEL อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเมนน์

รูปขวา :Professeur Philippe DANIEL – Université du Maine : อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเมนน์, M. Bruno BARON RENAULT – CCIP : อาจารย์พิเศษ หลักสูตร MBA ของสถาบัน NEGOCIA

 

รูปซ้าย : Professeur Honoraire Jean-Claude BROSSE และ Professeur Jean François PILARD – Université du Maine : อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเมนน์
รูปขวา : Professeur Jean BAFFIE – Université de Marseille : รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเอเซีย มหาวิทยาลัยมาร์เซย์

 

รูปซ้าย : M. Olivier RIBAULT – ASSOADIUT : ผู้แทนจาก สมัชชาผู้อำนวยการบริหารสถาบัน IUT
รูปขวา :M. Bruno HATTU : ครอบครัวอุปภัมภ์ที่ช่วยดูแล นทร ศึกษาเมือง Royan โดยความสมัครใจ

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ธันวาคม 2556