2556 : การต้อนรับ นทร. โอดอส สวิตเซอร์แลนด์ (รุ่น 3.2)

 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงลอนดอน นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส และเจ้าหน้าที่ สนร. ปารีส ได้เดินทางไปยังสนามบินเจนีวา เพื่อรับ นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3.2) ที่เดินทางมาศึกษา ณ สมาพันธรัฐสวิส จำนวน 22 คน คณะได้เดินทางร่วมกับ นทร. ไปยังสถาบันการโรงแรม Les Roches International School of Hotel Management ณ เมือง Bluche

 

ในการนี้ ดร.เฉลิมพล ทันจิตต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้ให้เกียรติเดินทางมารับ นทร. ณ สถาบัน ตลอดจนได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ นทร. ด้วย

จากนั้น อท. ณ กรุงลอนดอนได้ให้โอวาทแก่ นทร. โดยขอให้มีความขยันหมั่นเพียรและนำความรู้ที่ได้จากการศึกษากลับไปพัฒนาประเทศ และ อทศ. ณ กรุงปารีสได้กล่าวต้อนรับ นทร. และอวยพรให้ นทร. ประสบความสำเร็จในการศึกษา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

กุมภาพันธ์ 2556