2555 : ต้อนรับ นทร. โอดอส สาธารณรัฐฝรั่งเศส (รุ่น 3)

 

 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดการต้อนรับ นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่น 3 รอบ 2 ) จำนวน 20 คน ที่เดินทางมาศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ณ สถาบัน IUT du Limousin โดยสำนักงาน ก.พ. ได้จัดเจ้าหน้าที่นำ นทร. เดินทางมาถึงสนามบิน Charles de Gaulle กรุงปารีส ด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG 931 ในเช้าวันที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 7.06 น. ในการนี้ สนร. ได้จัดเตรียมรถบัสเพื่อนำคณะฯ เดินทางออกจากกรุงปารีสตรงไปยังเมืองที่ศึกษา ( ลิมอช) ในเช้าวันเดียวกัน

ในภาคบ่าย สนร. ได้จัดให้ นทร. เข้าห้องพักและทำสัญญาการเช่าห้องพัก Résidence du Mas-Loubier เป็นห้องเดี่ยวพร้อมเครื่องเรือน ห้องอาบน้ำ-ห้องน้ำ เครื่องทำความร้อน มุมครัวและอ่างล้าง ภายในตึกมีระบบ Wifi และห้องออกกำลังกาย นทร. จะใช้เวลาเดินทางไปยังสถาบันศึกษาโดยรถประจำทางประมาณ 15 นาที

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2555 สนร. ได้จัดให้ นทร. ทุกรายเปิดบัญชีธนาคาร และสมัครเปิดใช้บริการโทรศัพท์มือถือในประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนได้สำรวจเมืองเพื่อซื้ออาหารและของใช้ประจำวันประจำห้องพักด้วย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 สนร. จัดประชุม นทร. เพื่อรับทราบระเบียบปฏิบัติของหอพัก การใช้เครื่องใช้ต่างๆ ในห้องพักและในหอพัก ( เครื่องซักและอบผ้า – การทิ้งแยกขยะ) ตลอดจนชี้แจงเรื่องการประกันสุขภาพที่ สนร. ได้จัดเตรียมไว้ให้ นทร. ซึ่งผลครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2555 ที่ นทร. เดินทางออกจากประเทศไทย ในการนี้ นทร. จะลงทะเบียนเรียนในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 และเริ่มศึกษาหลักสูตรของสถาบัน IUT du Limousin ตามโครงการศึกษาต่อไป

สำนักงานผุ้ดุแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ตุลาคม 2555