2555 : ต้อนรับ นทร. โอดอส 3.1 สวิตฯ

  

นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 (รอบที่ 1) จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาถึงสนามบินเจนีวาเพื่อศึกษาวิชาการโรงแรม ณ สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555 เวลา 10.40 น. โดยมี อัครราชทูตที่ปรึกษา น.ส.เกศินี โรจน์เด่นดวง ( อุปทูต ฯ ขณะนั้น ) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น และ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส นาย สุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ พร้อมด้วยเจ้า- หน้าที่ จาก สนร. ฝรั่งเศส ให้การต้อนรับ

นทร. ทั้ง 12 รายจะศึกษาวิชาการโรงแรม ณ สถาบัน Glion Institute Higher Education จำนวน 4 ราย และสถาบัน Les Roches International School of Hotel Management จำนวน 8 ราย คณะฯ ได้ส่ง นทร ตามสถาบันดังกล่าวและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ นทร. ในโอกาสนี้ อทป. เกศินี และ อทศ. สุวัฒน์ ได้ให้โอวาทแก่ นทร. โดยขอให้ นทร. ตั้งใจศึกษา ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบ และอวยพรให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา ต่อไป

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / 18 ตุลาคม 2555