2556 : การประชุม นทร. โครงการฯ (รุ่นที่ 3) ฝรั่งเศส

การประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 3 ที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา (Institut Universitaire de Technologie – IUT) มหาวิทยาลัย Le Mans วันที่ 12 เมษายน 2556

 

  

วันที่ 11 เมษายน 2556 อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงลอนดอน ( ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์) อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส (นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) และ จนท. จาก สนร. ฝรั่งเศส เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ นทร. โครงการฯ รุ่น 3 ที่เดินทางมาจากเมืองลิมอจจำนวน 20 คน / นทร. โครงการรุ่น 1-2 จำนวน 10 คน และ นทร. โครงการฯ รุ่น 3 ที่ศึกษา ณ เมืองเลอมองส์จำนวน 21 คน อท. ณ กรุงลอนดอน กล่าวต้อนรับและแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสุ่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่ นทร. รุ่นที่ 3 และยังเปิดโอกาสให้ นทร. ได้ทำความรู้จักกัน ตลอดจนมีเครือข่ายความร่วมมือช่วยเหลือ หลังจากรับประทานอาหารค่ำเสร็จ นทร. ได้แยกย้ายไปยังที่พักค้างคืน

 

12 เมษายน 2556 ในภาคเช้า ณ ห้องประชุม Amphithéâtre อท. ณ กรุงลอนดอน กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ติดตามด้วย อทศ. ณ กรุงปารีส ชี้แจงระเบียบข้อบังคับของนักเรียนทุนรัฐบาล หลังจากนั้นเป็นช่วงเส้นทางสู่ความสำเร็จ : เรียนรู้จากประสบการณ์ของรุ่นพี่ โดยแบ่ง นทร. โครงการรุ่น 3 เป็น 2 กลุ่มย่อยสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เวลาประมาณ 12.00 น. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) พร้อมคณะ เดินทางมาถึงห้องประชุมและได้กล่าวให้โอวาทแก่ นทร. จากนั้น ปิดการประชุม และกรุณาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ นทร. ด้วย

ภาคบ่ายหลังอาหารกลางวัน นทร. ที่ศึกษา ณ เมือง Limoges และรุ่นพี่ ตลอดจนคณะฯ ออกเดินทางกลับเมืองที่ศึกษาจากสถานีรถไฟเมือง Le Mans

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส /เมษายน 2556