2555 : คณะ สนร. เยี่ยมสถาบันการโรงแรมในสวิตฯ

การเยี่ยมสถาบันการโรงแรม ณ สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2555

วันที่ 4 มิถุนายน 2555 ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ อท. ณ กรุงลอนดอน และนายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ อทศ. ณ กรุงปารีส เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันการโรงแรม Glion ณ เมือง Bulle สวิตเซอร์แลนด์ และพบปะนาย Philippe Attia ผู้บริหารสถาบัน โดยนาย Philippe Attia ได้เล่าประวัติและหลักสูตรของสถาบัน ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน หลักสูตรการจัดการด้านการโรงแรม โดยนักเรียนจะศึกษาภาคทฤษฎี 5 ภาคเรียน (ภาคเรียนละ 5 เดือน) และฝึกงาน 2 ภาคเรียน (ภาคเรียนละ 6 เดือน)

   

วันที่ 5 มิถุนายน 2555 อท. ณ กรุงลอนดอน และ อทศ. ณ กรุงปารีส เยี่ยมชมสถาบันการโรงแรม SHMS (Swiss Hotel Management School) campus Leysin พร้อมนาย Florent Rondez CEO ของ Swiss Education Group โดยได้เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการครัว ตลอดจนห้องพักของนักเรียน

สถาบันเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลา 3 ปี ด้านการจัดการโรงแรม ภัตตาคารและรีสอร์ท โดยนักเรียนจะศึกษาภาคทฤษฎี 4 ภาคเรียนและฝึกงาน 2 ภาคเรียน

 อท. ณ กรุงลอนดอน และ อทศ. ณ กรุงปารีส เยี่ยมชมสถาบันการโรงแรม Culinary Institute ณ เมือง Le Bouveret ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลา 3 ปี โดยมีหลักสูตรด้านการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร โดยนักเรียนจะศึกษาภาคทฤษฎี 7 ภาคเรียน (ภาคเรียนละ 3 เดือน) และฝึกงาน 2 ภาคเรียน (ภาคเรียนละ 6 เดือน) อท. และ อทศ. ได้เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องสมุด ห้องประกอบการครัว พร้อมกันนี้ได้พบปะและพูดคุยสอบถามประสบการณ์ของนักเรียนไทย 3 รายที่กำลังศึกษาอยู่

 

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2555 ช่วงเช้า อท. ณ กรุงลอนดอน และ อทศ. ณ กรุงปารีส เยี่ยมชมสถาบันการโรงแรม Les Roches ณ เมือง Bluche และพบปะนาย Jeremy Hutchinson (director fo Academic Affairs) และนาง Sonia Tatar (chief Executive Officer) สถาบันการโรงแรมเลโรชเปิดสอนปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี 6 เดือน หลักสูตรการจัดการทางธุรกิจการโรงแรมนานาชาติ โดยมีหลักสูตรเฉพาะทาง เช่น การตลาด การเงิน การดีไซน์โรงแรมและการจัดการ การจัดอีเวนท์ และการเป็นผู้บริหาร

สำนักงานผุ้ดูแลนักเรียนในประเทศ