2555 : การบรรยายระบบการศึกษาฝรั่งเศส ของ ศธ. ฝรั่งเศส

 

 

ในโอกาส การเดินทางมาปฏิบัติราชการในสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อเยี่ยมชมสถานศึกษา และหน่วยงานราชการ ของอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน (ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส โดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) – นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้ประสาน กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศส ให้จัดการบรรยายเกี่ยวกับระบบการศึกษาฝรั่งเศส ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ซึ่ง Monsieur Marc MELKA – ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ และเป็นผู้บรรยาย

 เนื้อหาบรรยายประกอบด้วย ภาพรวมของระบบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาฝรั่งเศส ได้แก่ระบบมหาวิทยาลัย ( University) และระบบ Grande Ecoles = Elite University ซึ่งจะเน้นการคัดเลือกนักศึกษาผู้มีปัญญาเลิศ อาทิ Ecoles Polytechnique / Ecole Normale Supérieure / Ecoles des Mines de Paris / Ecoles Central de Paris รวมทั้ง Ecoles Nationale Administration หรือ ENA ตลอดจนบรรยายภาพรวมการศึกษาในยุโรป และสนธิสัญญา Bologna ค.ศ 1999

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มิถุนายน