2555 : เข้าเยี่ยมคารวะ ออท. ณ กรุงปารีส (นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์)

 

 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส นำโดย อทศ. ณ กรุงปารีส ( นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ได้เข้าคารวะและรายงานภารกิจ การดูแลและจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการลาศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธ์รัฐสวิสเซอร์แลนด์ และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ต่อเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์) ซึ่งได้เดินทางมาปฏิบัติราชการประจำตำแหน่ง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ( เลขที่ 8 Rue Greuze 75116 PARIS ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555

ออท. ณ กรุงปารีส รับทราบและแสดงความยินดีจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมการศึกษาของ สนร. ฝรั่งเศสดังที่เคยปฏิบัติสืบมา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / 17 ตุลาคม 2555