2555 : รมว. ศธ. เยี่ยม นทร. โอดอส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

 
 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้รับการติดต่อประสานงานจากกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( ศ. ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช ) และคณะจากกระทรวงศึกษาธิการ จะเดินทางมาประชุม ณ UNESCO กรุงปารีส ในโอกาสนี้ประสงค์จะเยี่ยม นทร. หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนที่กำลังศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสและเลี้ยงอาหารกลางวัน นทร. ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต วันที่ 1 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลาประมาณ 11.30 – 15.00 น.

นทร. จำนวน 9 ราย ศึกษาชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี เดินทางมาพบคณะฯ ได้มีโอกาสพบปะและเรียนรายงานการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศฝรั่งเศส รับประทานอาหารกลางวัน ก่อนแยกย้ายเดินทางกลับเมืองที่ศึกษาต่อไป

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / 2 มีนาคม 2555