2556 : รมว. ศธ ตรวจเยี่ยม นทร โอดอส เมืองเลอมองส์

    

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ มาตรวจเยี่ยม นทร. โครงการฯ รุ่น3 ณ สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา IUT – Le Mans สาธารณรัฐฝรั่งเศส วันที่ 1 ตุลาคม 2556

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) และคณะ ได้เดินทางมาเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่ 28 กันยายน – วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารยูเนสโก ในโอกาสนี้ได้เดินทางไปยังจังหวัดเลอมองส์ เพื่อตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน รุ่นที่ 3 ศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา IUT – Le Mans เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลาประมาณ 11.00 น.

  

ในการนี้ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงลอนดอน (ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์) อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส (นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) และ จนท. จาก สนร. ฝรั่งเศส ได้จัด นทร . จำนวน 16 ราย เพื่อเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องเรียนของสถาบันฯ

ในโอกาสดังกล่าว รมว. ศธ. ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้คำแนะนำแก่ นทร. เกี่ยวกับการศึกษาและการใช้ชีวิตในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้ นทร. แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และความประทับใจในการเรียนและใช้ชีวิตในสาธารณฝรั่งเศสอย่างกว้างขวาง ในเวลา 12.30 น ได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ นทร. ดังกล่าว

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ตุลาคม 2556