2556 : เข้าเยี่ยมคารวะ ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ

 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส นำโดย อทศ. ณ กรุงปารีส (นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ได้เข้าคารวะและรายงานภารกิจ การดูแลและจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการลาศึกษาใน สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธ์รัฐสวิส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ต่อเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายอภิชาติ ชินวรรโณ) ซึ่งได้เดินทางมาปฏิบัติราชการประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ( เลขที่ 8 Rue Greuze 75116 PARIS ) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2556

ออท. ณ กรุงปารีส รับทราบ และแสดงความยินดีจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมการศึกษาของ สนร. ฝรั่งเศส พร้อมกล่าวถึงอดีตเมื่อครั้งเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับการต้อนรับและดูแลอย่างอบอุ่นจากสถานเอกอัครราชทูต จึงอยากจะสานต่อความสัมพันธ์เช่นนี้ให้มีต่อไป

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / 4 พฤศจิกายน 2556