2554 : สกพ.ตรวจเยี่ยม นทร. และ สนร. สาขาย่อยเบอร์ลิน

    

 

คณะผู้บริหารจากสำนักงาน ก.พ. เดินทางจากกรุงปารีสไปยังกรุงเบอร์ลิน เยอรมนี โดยในภาคเช้าของวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2554 ได้เดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เพื่อเข้าพบคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

 ในการนี้ คณะ สกพ. ร่วมได้หารือข้อราชการกับคณะข้าราชการ สอท. เบอร์ลิน ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะ สกพ.

 

 

ในภาคบ่าย ลธกพ. / รอง ลธกพ. / ผอ. 2 ท่าน / อท ณ กรุงลอนดอน / อทศ ณ กรุงปารีส และเจ้าหน้าที่ สนร. 2 ราย ร่วมการประชุมรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการการดูแลจัดการการศึกษานักเรียนในความดูแลของ ก.พ. ในเยอรมนี จากนั้น คณะตรวจเยี่ยมสำนักงาน สาขาย่อยกรุงเบอร์ลิน

 

 

ภาคค่ำประชุมพบปะ นทร./ ข้าราชการ/นร. ในความดูแลของ ก.พ. ที่ศึกษาเมืองเบอร์ลิน และเมืองใกล้เคียง ณ อาคารวิลล่า สอท กรุงเบอรลิน ซึ่ง สนร. ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็น

วันที่ 12 เมษายน 2554 คณะออกเดินทางจากกรุงเบอร์ลิน ไปยังกรุงลอนดอน เพื่อตรวจเยี่ยมสำนักงานต่อไป

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / เมษายน 2554