2554 : กระทรวงศึกษาธิการเยี่ยม นทร. โครงการฯ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

     

 

ด้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ( นางศศิธารา พิชัยชาญณรงค์) และคณะจากกระทรวงศึกษาธิการ ฯ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 22- 27 ตุลาคม 2554 และประสงค์ให้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสจัดการประชุม นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ศึกษาในประเทศฝรั่งเศส เพื่อพบปะสอบถามด้านการศึกษาและความเป็นอยู่และเปิดโอกาสให้ นทร. ได้ทราบนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2554 ระหว่างเวลา 11.30 – 14.30 น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เลขที่ 18 Rue Alberric Magnard 75016 Paris เอกอัครราชทูตและภริยาได้กรุณาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมรับประทานอาหารกับ นทร. ด้วย

     

ภาพซ้ายมือ อัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายการศึกษา) กล่าวรายงาน ภาพขวามือ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ประจำ สนร. อังกฤษและภาคพื้นยุโรป ได้เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย

 

ในการนี้ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายกสมาคมฯ ได้รวบรวมเงินบริจาคจำนวนหนึ่งจากนักเรียนไทยในฝรั่งเศส เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศไทยในขณะนี้ โดยได้มอบผ่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ตุลาคม 2554