วันชาติไทย 2558 : Fête Nationale

 

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติในนาม วันชาติไทย (Fête Nationale) ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำทุกปี สำหรับปีนี้ได้จัดพิธีในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงาน UNESCO Paris ระหว่างเวลา 17.30 – 20.30 น.

เริ่มต้นจากพิธีถวายพระพรชัยมงคลก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้น อุปทูต ณ กรุงปารีส (นางศริกานต์ พลมณี) พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำสถานเอกอัครราชทูต ได้ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน และอุปทูตได้กล่าวถึงเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงปารีส เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า ประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจ และขอส่งกำลังใจมาถึงประชาชนฝรั่งเศสด้วย จากนั้นเชิญชวนดื่มเป็นภาษาฝรั่งเศส ในวันดังกล่าว แขกเหรื่อที่มาร่วมงานประกอบด้วย ทูตานุทูตประเทศต่างๆ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ – องค์กรฝรั่งเศส ในโอกาสดังกล่าวนี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.) ได้รับเกียรติจากผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากองค์การการศึกษา ผู้แทนสถาบันภาษา และอาสาสมัครด้านการศึกษา มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย

    

รูปซ้ายมือ M. Marc MELKA / Professeur Philippe DANIEL : อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเมนน์ / เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัติ (นายศุภร พลมณี) รูปขวามือ M. Marc MELKA – DRIC : ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค และอัฟริกา กรมวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการอุดมศึกษาและวิจัย / M. Thierry VITEAU อดีตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส กรุงเทพ

 

   

รูปซ้ายมือ M. Bruno HATTU ครอบครัวอุปภัมภ์ที่ช่วยดูแล นทร. ศึกษาเมือง Royan โดยความสมัครใจ รูปขวามือ M. Christophe TISSOT ผู้อำนวยการสถาบันภาษา Institut de Touraine เมือง Tours

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ธันวาคม 2558