วันชาติไทย 2557 : Fête Nationale 2014

 

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ธันวาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติในนาม วันชาติไทย ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำทุกปี สำหรับปีนี้ ได้จัดพิธีในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และจัดให้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลในภาคเช้า และในภาคบ่าย เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส กล่าวเชิญชวนดื่มภาษาฝรั่งเศส

 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส นายอภิชาติ ชินวรรโณ และภริยา พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำสถานเอกอัครราชทูต ได้ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติประมาณ 200 คน ประกอบด้วย ทูตานุทูตประเทศต่างๆ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ – องค์กรฝรั่งเศส ที่ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

 

ในโอกาสดังกล่าว สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ( สนร.) ได้รับเกียรติจากผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากองค์การการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้แทนสถาบันภาษา และอาสาสมัครด้านการศึกษา มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย นับเป็นโอกาสที่ สนร.ได้กระชับความสัมพันธ์ ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นกับหน่วยงานของฝรั่งเศส ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของ นทร. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สนร. ขอขอบคุณนักเรียนทุนรัฐบาลและทุนส่วนตัวทุกท่าน ที่มาร่วมงาน และให้ความช่วยเหลืองานของสถานเอกอัครราชทูตในครั้งนี้

  
 ภาพซ้าย M. Olivier RIBAULT – ASSOADIUT : ผู้แทนจาก สมัชชาผู้อำนวยการบริหารสถาบัน IUT   ภาพขวา Professeur Philippe DANIEL : อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเมนน์ และคู่สมรส
  

ภาพซ้าย จากซ้าย M. Olivier RIBAULT – ASSOADIUT ; Mme. Basilia MARCHANDISE- RUIZ – IUT Le Havre ; M. Patrick DONNET – IUT Le Mans M. Marc MELKA – DRIC : ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค และอัฟริกา กรมวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการอุดมศึกษาและวิจัย // ภาพขวา M. Bruno HATTU : ครอบครัวอุปภัมภ์ที่ช่วยดูแล นทร ศึกษาเมือง Royan โดยความสมัครใจ และ Mme. Britta VINCENT – Institut de Touraine.

  
 ภาพซ้าย-ขวา นักเรียนทุนรัฐบาลและทุนส่วนตัวที่มาร่วมงาน และให้ความช่วยเหลืองานครั้งนี้


สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ธันวาคม 2557