สัญญาความร่วมมือ สนร. และ CampusFrance

  

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เลขที่ 8 Rue Greuze 75116 Paris อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่องค์กร CampusFrance เนื่องในโอกาสการลงนามในสัญญาความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงาน ก.พ. โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ เป็นผู้แทนฝ่ายไทย และองค์กร CampusFrance โดย Monsieur Antoine GRASSIN – Directeur General du CampusFrance เป็นผู้แทนฝ่ายฝรั่งเศส ซึ่งจะมีภารกิจความร่วมมือทางการศึกษาร่วมดูแล นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่น 3) ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2557-58

 

 

อทศ. ณ กรุงปารีส กล่าวต้อนรับคณะและแสดงความเชื่อมั่นในการดูแล นทร. โครงการฯ ของCampusFrance จากนั้น M. GRASSIN กล่าวขอบคุณในการต้อนรับและขอบคุณในความเชื่อมั่นที่มีต่อ CampusFrance และทั้ง 2 ฝ่ายต่างแสดงความยินดีที่สำนักงาน ก.พ และหน่วยงานฝรั่งเศส เช่น องค์กร CampusFrance จะได้มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่ง หลังจากสำนักงาน ก.พ. ได้เคยให้องค์กร CNOUS ดูแล นทร. โครงการฯ (รุ่น 1-2) ในปี พ.ศ. 2548 – 2555 มาแล้ว

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กรกฎาคม 2557