คำแนะนำของสำนักงานการบินพลเรือนฯ ในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ฉบับวันที่ 26 มี.ค. 63

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไทย และได้มีข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ (ฉบับที่ 1) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 63 เป็นต้นไป คลิ้กอ่านข้อกำหนดฉบับที่ 1  ทั้งนี้ สำนักงานการบินพลเรือนฯ ได้มีข้อแนะนำฉบับวันที่ 26 มี.ค. 63  คลิ้กอ่านคำแนะนำ

Read more

การเดินทางกลับประเทศไทยระหว่างภาวะแพร่ระบาดไวรัส Covid-19

Update ณ วันที่ 26 มี.ค. 63 การเดินทางกลับประเทศไทยระหว่างภาวะแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ตามที่ประเทศไทย ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อชะลอการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ซึ่งมีผลต่อการจำกัดบริเวณภายในที่พำนักและการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเป็นระยะตามสถานการณ์นั้น สนร. ขอแนะนำนักเรียนที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 1.

Read more

ข้อปฏิบัติในระหว่างการจำกัดบริเวณภาวะแพร่ระบาด Covid-19

Update*** ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563  ข้อปฏิบัติในระหว่างการจำกัดบริเวณภาวะแพร่ระบาด Covid-19 สำหรับนักเรียนที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส  กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนแปลงมาตรการจำกัดบริเวณเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ 1. ออกจากที่พักไปทำงานกรณีที่ไม่สามารถทำงานทางไกลได้ ต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างแสดงประกอบ 2. จับจ่ายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐานและการทำงาน »

Read more

การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวในเส้นทาง กรุงเทพฯ – ปารีส – กรุงเทพฯ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวในเส้นทาง กรุงเทพฯ – ปารีส – กรุงเทพฯ ดังนี้ 1. TG 930/931 จะยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 2563  ทั้งนี้

Read more

บัตรพำนักหมดอายุระหว่างวิกฤตโคโรน่าไวรัส

  ตามที่มีการแพร่กระจายของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ในประเทศฝรั่งเศสและมีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับ โดยรัฐบาลได้ประกาศการกักพื้นที่ (Le confinement) ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปนั้น เว็ปไซต์ราชการฝรั่งเศส ​ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

Read more

การขอใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง

การขอใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง ภาษาฝรั่งเศส  Certificat Médical de Non-Contre Indication au Voyage Aérien ภาษาอังกฤษ  Fit to Fly Certificate ขอได้จากแพทย์ประจำตัวหรือ แพทย์ทั่วไป หากมีแพทย์ประจำตัว (Médecin traitant)

Read more

สนร. เปิดให้บริการในภาวะแพร่ระบาด COVID-19 (Télétravail/work from home)

สวัสดีค่ะ นักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ ตามที่มีการแพร่กระจายของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 และรัฐบาลฝรั่งเศสได้มีมาตรการให้ประชาชนทุกคนจำกัดพื้นที่อยู่ในที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 อย่างน้อย 15 วันจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และให้ทำงานจากที่พัก (Télétravail /work from home) นั้น สนร. ขอแจ้งข้อมูลให้ทราบ

Read more

คำแนะนำในการป้องกันและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ COVID-19

ตามที่มีการแพร่กระจายโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ทั่วโลกมากกว่า 114 ประเทศ โดยในทวีปยุโรปประเทศฝรั่งเศสมีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อสะสม 2,281 คน และมีคนเสียชีวิตจำนวน 48 คน สถานการณ์ปัจจุบันในภาพรวมยังเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ระดับ

Read more

สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-19

1. ประกาศรายชื่อประเทศเสี่ยงโรค ณ วันที่ 25 ก.พ. 2563 ดังนี้ ประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า สิงคโปร์ เกาหลีใต้ แคว้น Lombardie และ Venetie ในประเทศอิตาลี กรณีที่จะเดินทางยังประเทศอื่นๆ ศึกษาข้อมูลจากเว็ปไซต์กระทรวงยุโรปและการต่างประเทศฝรั่งเศส

Read more

ทุนรัฐบาลไอร์แลนด์ ประจำปี 2563 จำนวน 60 ทุน

รัฐบาลไอร์แลนด์มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากประเทศนอกสหภาพยุโรป (non EU) และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่ได้รับตอบรับให้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ประเทศไอร์แลนด์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในทุกสาขาวิชา จำนวน 60 ทุน  ดังรายละเอียด มูลค่าทุนการศึกษา 1. ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายมูลค่า 10,000

Read more