การเยี่ยม นทร. ที่สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. พนิดา โรจน์รัตนชัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดส่วนราชการ ที่ศึกษา ณ เมืองบาเซิล เมืองซูริค และได้เข้าคารวะเอกอัครราชทูต ณ

Read more

การเยี่ยมนักเรียนที่เมือง Bordeaux 12-13 มีนาคม 2563

ในระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของ น.ส. อรอุมา สันตวิธี นักเรียนทุนรัฐบาล ที่ศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี ณ

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน เมษายน–มิถุนายน 2563 ของนักเรียนทุนรัฐบาลดังรายละเอียดดังต่อไปนี้  โดยในงวดนี้ นทร. จะได้รับเงินค่าใช้จ่ายภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน นทร. อาจมีความจำเป็นต้องจัดหาสิ่งของจำเป็นต่างๆ สาธารณรัฐฝรั่งเศส นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์/สกอ.

Read more

การประชุม สนทฝ. เมือง Lyon ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นางมาฆวดี อัครราชทูต ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองลียง ในหัวข้อ «ยุคแอนโทรโปซีน : ประเทศไทยจะเอาตัวรอดได้อย่างไรในวิกฤติสิ่งแวดล้อม» และ นางสาวพนิดา

Read more

การตรวจเยี่ยม นทร ศึกษา ณ เมือง Clermont Ferrand

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของ นางสาวสุภคกุล สงวนสุข นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 4) ที่กำลังศึกษาปริญญาตรี

Read more

ผู้แทนสถาบันภาษา Institut de Touraine เยี่ยม สนร.

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2563  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ได้ให้การต้อนรับ  Monsieur Thierry PELTREAU ผู้อำนวยการสถาบันภาษา Institut de Touraine  เมือง Tours ที่ได้เดินทางมายังสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เพื่อพบกับอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ จนท.

Read more

พิธีประดิษฐานรูปปั้นเจ้าพระยาโกษาปานที่เมืองแบรสต์ ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ และภริยา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เข้าร่วมพิธีประดิษฐานรูปปั้นเจ้าพระยาโกษาปานที่เมืองแบรสต์  โดยมี นาย François Cuillandre นายกเทศมนตรีของเมืองแบรสต์

Read more

การหารือเรื่องความร่วมมือทางการศึกษาไทยและฝรั่งเศส หลักสูตร European Programme

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 Professeur Philippe Daniel รองผู้อำนวยการสถาบันโมเลกุลและวัสดุศาสตร์ (IMMM – Institut des Molécules et Matériaux du Mans) ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย Le

Read more

การเยี่ยมนักเรียนทุนที่เมือง Pau ระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2563

ในวันที่ 7 มกราคม 2563 อทศ. พนิดา โรจน์รัตนชัย และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของ น.ส. สิริกร ชัสวิเศษ นทร. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ศึกษาปริญญาเอกสาขาเคมีโพลีเมอร์ ณ มหาวิทยาลัย Pau  et des Pays

Read more