สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

สำนักงานอัยการสูงสุด มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวนทั้งสิ้น 13 อัตรา (ตำแหน่งว่างครั้งแรก) โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 –  วันที่ 10 มกราคม 2563 ดังรายละเอียด ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ : นิติกรปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 15,000

Read more

ทุนการศึกษา Emile Boutmy สถาบัน Sciences Po ประเทศฝรั่งเศส

สถาบัน Sciences Po ซึ่งเป็นสถาบันชั้นสูงเปิดสอนในระดับอุดมศึกษา มีชื่อเสียงอย่างมากทั้งในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครทุน Emile Boutmy scholarship  ซึ่งจะมอบทุนค่าเล่าเรียนแก่นักเรียนนานาชาตินอกสหภาพยุโรป ( European Union) ที่มีผลการเรียนดีเด่น ในระดับปริญญาตรีและโท ในปีการศึกษา 2020/2021  โดยทุนการศึกษา Emile

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ 3 อัตรา

ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์ ดังนี้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2563 รายละเอียด https://agro.psu.ac.th/agro5/aboutus/news/31-jobs/192 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน

Read more

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 15 อัตรา โดยเป็นบุคคลที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี  และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท เปิดรับสมัคร: วันที่ 18 พฤศจิกายน

Read more

ทุนการศึกษา Eiffel 2020

Eiffel Scholaship Program of Excellence  เป็นทุนกลางของรัฐบาลฝรั่งเศส  ซึ่งมี Campus France ดูแลและบริหารจัดการ สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่มีสัญชาติฝรั่งเศสและไม่เคยได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสมาก่อน เพื่อการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในประเทศฝรั่งเศส ใน 4 กลุ่มสาขาวิชา (1) กฎหมาย (2) เศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ

Read more

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2563 : ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ จำนวน 2 ประเภททุน รวมกว่า 43 ทุน ที่มาของข่าว  https://www.ocsc.go.th/scholarship/uis  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤศจิกายน 2562

Read more

ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2563 : ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 5 ประเภททุน รวมกว่า 307 ทุน ที่มาของข่าว  https://www.ocsc.go.th/scholarship/degree สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤศจิกายน 2562

Read more

ทุน Franco-Thai 2020

ทุน Franco-Thai 2020  ทุนการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทุกสาขาและทุกหลักสูตร ทั้งในสถาบันรัฐบาลและเอกชน  รวมทั้งการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส นับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร – สัญชาติไทย – อายุต่ำกว่า 35 ปี (ในวันที่

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (สาขาวิชานิติศาสตร์)

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร

Read more