มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชาโภชนาการ หน่วยโภชนาการชุมชน ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ชั้น 2  สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Read more

ประกาศเรื่องเช็คของ สนร. ฝรั่งเศส

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เรื่อง   เช็คของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ด้วยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ได้ตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ณ  วันที่ 30  เมษายน 2562  ปรากฏว่ามีรายการเช็คที่ผู้รับเงินรับไปแล้วยังไม่ได้นำไปเบิกเงินจากธนาคาร  โดยมีระยะเวลานานเกิน  10  ปี ดังนี้ 1. เช็คเลขที่ 4628916  ออกเช็คเมื่อวันที่  19

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

เรื่อง พิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพุทธนานาชาติ เมือง Villejuif – 94800     เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและครอบครัวเข้าร่วมพิธีทางศาสนาซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

เรื่อง พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส    เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและครอบครัว แสดงความจงรักภักดีด้วยการเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6

Read more

โครงการ NBI Youth-Leadership Empowerment Summer (NBI YES) สำหรับนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน

สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute – NBI)  เป็นมูลนิธิไม่แสวงกำไรและมุ่งสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐกิจ ธุรกิจ ประชากิจ โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่สร้างภาวะการนำ ภาวะการบริหาร บนฐานคุณธรรม ให้แก่ผู้บริหารและเยาวชนในหลักสูตรต่างๆ สถาบันฯ ได้จัดโครงการระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในชื่อโครงการ NBI Youth-Leadership Empowerment Summer

Read more

ตารางสรุปทุนการศึกษาของรัฐบาลไทยและเวลาเปิดรับสมัคร

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำตารางทุนการศึกษาของรัฐบาลไทยเพื่อศึกษาในต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงอุดมศึกษา ดังนี้ เพื่อดูรายละเอียดทุนคลิ้ก https://www.ocsc.go.th/scholarship-temp  

Read more

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 100 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระภายใต้กำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ดังรายละเอียด ตำแหน่งที่เปิดรับ 1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 80 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ 2 อัตรา

ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์ ดังนี้ 1. ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม  กำหนดเปิดรับสมัครวันที่ 15 มกราคม – 19 เมษายน 2562 2. ตำแหน่ง

Read more

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ Université Paris-Saclay ประเทศฝรั่งเศส

Université Paris-Saclay มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส มอบทุนในระดับปริญญาโททุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน (ยกเว้นด้านการฝึกอบรม สายวิชาชีพ) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยจะเริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2019 มูลค่าทุนการศึกษา : มูลค่า 10,000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 356,000 บาท) ระดับการศึกษา/สาขาวิชา : ปริญญาโท

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวด เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 เมษายน 2562  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน

Read more