ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ  สังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งจำนวน 9 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 3

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุผู้ได้รับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 5 ตำแหน่ง มีอัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท เปิดรับสมัคร: วันที่ 8-29

Read more

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 50 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฎิบัติการ ปี พ.ศ. 2562 จำนวน  50 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา – ผู้สำเร็จปริญญาตรี อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

Read more

ทุนการศึกษากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 30 ทุน

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 30 ทุน  รายละเอียดตามลิงค์เว็ปไซต์แนบท้ายนี้ http://stscholar.nstda.or.th/stscholar/scholar2019//fileStorage/pdf/announce.pdf บุคคลที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://stscholar.nstda.or.th/stscholar/scholar2019//themes/patana/ 

Read more

ข่าวทุนการศึกษาจากสถานทูตฝรั่งเศส

Campus France Thailand ประกาศข่าวทุนการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส สำหรับผู้ที่กำลังจะไปศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส “ระดับปริญญาโท” ใน “มหาวิทยาลัยของรัฐบาล” สาขากฎหมายมหาชน / การเมืองการปกครอง / การพัฒนาระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2019 ผู้ได้รับทุนจะมีสถานภาพเป็น

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนกรกฎาคม  – กันยายน  2562  ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน

Read more

มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชาโภชนาการ หน่วยโภชนาการชุมชน ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ชั้น 2  สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

เรื่อง พิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพุทธนานาชาติ เมือง Villejuif – 94800     เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและครอบครัวเข้าร่วมพิธีทางศาสนาซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

เรื่อง พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส    เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและครอบครัว แสดงความจงรักภักดีด้วยการเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6

Read more

โครงการ NBI Youth-Leadership Empowerment Summer (NBI YES) สำหรับนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน

สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute – NBI)  เป็นมูลนิธิไม่แสวงกำไรและมุ่งสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐกิจ ธุรกิจ ประชากิจ โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่สร้างภาวะการนำ ภาวะการบริหาร บนฐานคุณธรรม ให้แก่ผู้บริหารและเยาวชนในหลักสูตรต่างๆ สถาบันฯ ได้จัดโครงการระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในชื่อโครงการ NBI Youth-Leadership Empowerment Summer

Read more