การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-16.00 น.  ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์นอกราชอาณาจักร ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เลขที่ 8 rue Greuze, 75116 Paris, France โดยมีประชาชนคนไทย รวมทั้งนักเรียนนักศึกษา

Read more

การเยี่ยมชม Université d’Aix-Marseille และ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ M2P2

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562  อัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายการศึกษา ) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส  นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย พร้อมด้วย  อัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )   ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ

Read more

ประชุมสามัญและวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ของ ส.น.ท.ฝ ณ เมือง Marseille

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส.น.ท.ฝ.)   ได้จัดการประชุมสามัญและวิชาการประจำปี พ.ศ.  2561  ในหัวข้อ “ปันองค์ความรู้ เตรียมพร้อมสู่สังคมดิจิทัล”   ในวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562  ณ  เมือง Marseille สาธารณรัฐฝรั่งเศส  โดยในวันเสาร์ที่ 2

Read more

ตรวจเยี่ยม นทร. ที่เมือง Montpellier 10-11 มกราคม 2562

ในระหว่างวันที่ 10 -11 มกราคม 2562 อทศ. พนิดา โรจน์รัตนชัย  และ จนท. สนร. ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. ก.วิทย์ ที่ศึกษาที่เมือง Montpellier และได้พบกับอาจารย์ Jean – Michel

Read more