วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต (เลขที่ 18 Rue Alberic Magnard 75016

Read more

กิจกรรมการพบปะนักศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้ร่วมจัดกิจกรรมการพบปะนักศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต  โดย เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายศรัณย์

Read more

การเยี่ยม นทร. ที่เมือง Clermont-Ferrand และ Lyon 21-22 พฤษภาคม 2562

  ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562 น.ส. พนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของ น.ส. สุภคกุล สงวนสุข  นทร. 1 อำเภอ

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 11.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต (เลขที่ 18 Rue Alberic-Magnard

Read more

การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนฝาก บ.ปูนซิเมนต์ไทย ณ สถาบัน HEC Paris

วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนฝากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ศึกษา ณ สถาบัน Hautes Etudes commerciales de Paris (HEC Paris) อทศ. ณ กรุงปารีส ได้เข้าพบ

Read more

การเยี่ยม นทร. ที่เมือง Toulouse วันที่ 6-7 มีนาคม 2562

ในระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2562 น.ส. พนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ จนท. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของ  นายกฤษณะ นามแฮด นทร. 1 อำเภอ

Read more

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-16.00 น.  ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์นอกราชอาณาจักร ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เลขที่ 8 rue Greuze, 75116 Paris, France โดยมีประชาชนคนไทย รวมทั้งนักเรียนนักศึกษา

Read more

การเยี่ยมชม Université d’Aix-Marseille และ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ M2P2

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562  อัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายการศึกษา ) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส  นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย พร้อมด้วย  อัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )   ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ

Read more

ประชุมสามัญและวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ของ ส.น.ท.ฝ ณ เมือง Marseille

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส.น.ท.ฝ.)   ได้จัดการประชุมสามัญและวิชาการประจำปี พ.ศ.  2561  ในหัวข้อ “ปันองค์ความรู้ เตรียมพร้อมสู่สังคมดิจิทัล”   ในวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562  ณ  เมือง Marseille สาธารณรัฐฝรั่งเศส  โดยในวันเสาร์ที่ 2

Read more

ตรวจเยี่ยม นทร. ที่เมือง Montpellier 10-11 มกราคม 2562

ในระหว่างวันที่ 10 -11 มกราคม 2562 อทศ. พนิดา โรจน์รัตนชัย  และ จนท. สนร. ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. ก.วิทย์ ที่ศึกษาที่เมือง Montpellier และได้พบกับอาจารย์ Jean – Michel

Read more