มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ ป . เอก 2 ตำแหน่ง

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัคร คัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2  อัตรา  สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกชกร ธรรมโอรส  สำนักงานภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

Read more

ผู้แทนจากสถาบัน Institut de Touraine เยี่ยม สนร. ฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถาบันภาษา Institut de Touraine  เมือง Tours  นำโดยผู้อำนวยการ (Monsieur TISSOT) และผู้อำนวยการด้านหลักสูตรการเรียนการสอน  (Monsieur PELTREAU)  ที่ได้เดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส  เพื่อพบกับอัครราชทูตที่ปรึกษา

Read more

ข่าวทุนการศึกษาจากรัฐบาลฮังการี

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษาจากรัฐบาลฮังการี (Stipendium Hungaricum Scholarship) เพื่อศึกษาในระดับ ป. ตรี – โท – เอก ณ ประเทศฮังการี ดังรายละเอียดท้ายนี้ ฮังการี เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป มีประชากร 10 ล้านคน

Read more

สวัสดีปีใหม่ 2561 – Bonne Année 2018

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายที่ท่านเคารพ จงบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ มีสุขภาพแข็งแรงตลอดปี 2561   ในโอกาสเทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่นี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอส่งความปรารถนาดีมายังนักเรียนและคนไทยทุกคน ที่กำลังเดินทางท่องเที่ยวทัศนศึกษาในฝรั่งเศส หรือในยุโรป ขอให้เพิ่มความระมัดระวัง หมั่นตรวจตราความปลอดภัยส่วนตัวและทรัพย์สิน หากต้องเดินทางไปในที่ชุมชน ขอให้สังเกตุสถานการณ์ความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้น โดยขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการฝรั่งเศสด้วย  

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวด เดือนมกราคม – มีนาคม 2561

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือน มกราคม – มีนาคม  2561 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 มกราคม 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน   ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม

Read more