การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) ทุนการศึกษาโครงการ EGAT Scholarship 2019

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) มีโครงการ EGAT Scholarship 2019 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2562 โดยจะให้ทุนศึกษาในชั้นปีที่ 4 ซึ่งหลังจากสำเร็จการศึกษา จะเข้าทำงานกับ กฟผ. ทันที และเมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ปี จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ตามรายชื่อสถานศึกษาที่

Read more

งาน Careers Fair 16-17 ก.พ. 2562 ประเทศอังกฤษ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวงาน Careers Fair  ระหว่างวันที่ 16 – 17  กุมภาพันธ์ 2562  ณ  Imperial College London South Kensington Campus  ประเทศอังกฤษ  สำหรับผู้ที่กำลังหา internship

Read more

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอประชาสัมพันธ์ข่าว การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562  ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562  ดังนี้ ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง นั้น

Read more

การประชุม สนทฝ วันที่ 1-3 มีนาคม 2562

ตามที่สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 และจัดการเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2562 ในหัวข้อ “แบ่งปันองค์ความรู้ เตรียมพร้อมสู่สังคมดิจิตอล” ในระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ณ เมืองมาร์กเซย์ ประเทศฝรั่งเศส นั้น ก.พ. พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นทร.

Read more

นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน ได้รับคัดเลือกรับทุนรัฐบาล ก. วิทย์ ประเภทบุคคลในต่างประเทศ ปี 2561

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาในประเทศฝรั่งเศส จำนวน 2 ราย ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคลในต่างประเทศ ประจำปี 2561 ดังประกาศรายชื่อ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียด 

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวด เดือนมกราคม – มีนาคม 2562

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือน มกราคม – มีนาคม  2562 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 มกราคม 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3

Read more

เหตุก่อการร้ายที่เมือง Strasbourg

ในเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ได้มีมือปืน 1 ราย ใช้อาวุธปืนอัตโนมัติกราดยิงประชาชนในบริเวณตลาดคริสต์มาส (Marché de Noël) เมือง Strasbourg ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย  บาดเจ็บจำนวน

Read more

ประกาศข่าว “ทุนมหาวิทยาลัย Université Paris- Dauphine”

มหาวิทยาลัย Université Paris – Dauphine ปัจจุบันเป็นสมาชิกของ Paris Sciences et Lettres (PSL) University และมูลนิธิ Paris-Dauphine Foundation ประกาศให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาเอก นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโทปีที่ 1 หรือปีที่ 2

Read more

การประท้วงรัฐบาลโดยกลุ่มเสื้อกั๊กเหลือง (Gilets Jaunes) ในฝรั่งเศส

  ตามที่มีการชุมนุมประท้วงทั่วประเทศฝรั่งเศสโดยกลุ่มเสื้อกั๊กเหลือง (Gilets Jaunes) ในวันเสาร์ที่ 17 และเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน ต่อเนื่องในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 และมีข่าวว่าจะประท้วงต่อไปในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ตลอดเดือนธันวาคม 2561 อีกทั้งจากรายงานของสื่อฝรั่งเศสพบว่า ในบางเมืองผู้ชุมนุมประท้วงมีกลุ่มคนที่ทำลายสิ่งของ สถานที่สำคัญและร้านค้าเข้าร่วมประท้วงด้วย เช่น เมือง

Read more

การประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้จัดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ  โดยมี ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานและร่วมปาฐกถาในหัวข้อ

Read more