การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOS) เข้ารับราชการ

สำนักงาน ก.พ. ( ศูนย์สรรหาและเลือกสรร – ศสล.) ได้จัดทำแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOS) ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในรูปแบบ Infograghic ตามหนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004/ว 2

Read more

การพบปะหารือเรื่องภารกิจความร่วมมือทางการศึกษา กับที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และอุดมศึกษา สอท. ฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ Guillaume DA อาจารย์จากคณะ  Biological Engineering  ซึ่งจะเดินทางไปรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และอุดมศึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ณ ที่ทำการ สนร. ฝรั่งเศส

Read more

ฟุตบอลโลก 2018 ฝรั่งเศส -โครเอเชีย

ในโอกาสที่นักฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศสจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ฟุตบอลโลก 2018  วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 นี้  ในเมืองต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศส  จึงได้จัดเตรียมกิจกรรมเพื่อให้กองเชียร์ทีมชาติฝรั่งเศสมีโอกาสชมการถ่ายทอดสดร่วมกันในครั้งนี้ โดยที่เทศบาลกรุงปารีส จะจัดกิจกรรมดังกล่าวในหลายพื้นที่ อาทิ บริเวณหน้าเทศบาลกรุงปารีสและบริเวณสนามหญ้าหน้าหอไอเฟล ซึ่งจะจัดให้มีจอฉายขนาดใหญ่เพื่อถ่ายทอดสดการแข่งขัน โดยคาดว่าจะมีกองเชียร์ประมาณ 90 000 คน และจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยประมาณ

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน  ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน 

Read more

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การเสริมสร้างทัศนคติ และปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล

ด้วยสำนักงาน ก.พ. (ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้-ศกศ.) ได้จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ณ โรงแรม เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์และสถานที่ใกล้เคียง  โดยรับสมัครนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ระหว่างปิดภาคการศึกษาในต่างประเทศ และเดินทางกลับประเทศไทยจำนวน 30 คน  และนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนเดินทางไป 30 คน  รวมทั้งสิ้นประมาณ

Read more

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) เชิญชวนเสนองานวิจัยหรือโครงการ ในการประชุม ATPER2018

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุม ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 นี้  จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรปเสนองานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2018 ในหัวข้อ “Thailand Digital Health and Smart Society

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 เมษายน 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน  ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน 

Read more

กิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2561

สำนักงาน ก.พ. จะจัดกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 4  เมษายน 2561 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ในโอกาสนี้ขอเชิญชวน นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ

Read more

ข่าวทุนการศึกษา : CampusFrance Thailand

CampusFrance Thailand ประกาศเรื่องทุนการศึกษาของรัฐบาลฝรั่งเศสสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในระดับ ป.โท ป.เอก และทำวิจัยระดับหลังปริญญาเอก(Post-doc)  ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พลังงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องนโยบายและวิสัยทัศน์  “Make Our Planet Great Again” ของประธานาธิบดีฝรั่งเศส Emmanuel MACRON  

Read more

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานปารีส ต้องการล่ามฝรั่งเศส-ไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานปารีส ประกาศรับผู้ที่สนใจเป็นล่ามให้กับ กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวไทยที่จะเดินทางเข้าร่วมงาน Amazing Thailand Post-ITB Road Show 2018  เพื่อเจรจาส่งเสริมการขายกับธุรกิจท่องเที่ยวฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 รายละเอียดการจัดงาน 1. เมือง Lyon

Read more