สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การเสริมสร้างทัศนคติ และปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล

ด้วยสำนักงาน ก.พ. (ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้-ศกศ.) ได้จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ณ โรงแรม เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์และสถานที่ใกล้เคียง  โดยรับสมัครนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ระหว่างปิดภาคการศึกษาในต่างประเทศ และเดินทางกลับประเทศไทยจำนวน 30 คน  และนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนเดินทางไป 30 คน  รวมทั้งสิ้นประมาณ

Read more

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) เชิญชวนเสนองานวิจัยหรือโครงการ ในการประชุม ATPER2018

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุม ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 นี้  จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรปเสนองานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2018 ในหัวข้อ “Thailand Digital Health and Smart Society

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 เมษายน 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน  ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน 

Read more

กิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2561

สำนักงาน ก.พ. จะจัดกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 4  เมษายน 2561 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ในโอกาสนี้ขอเชิญชวน นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ

Read more

ข่าวทุนการศึกษา : CampusFrance Thailand

CampusFrance Thailand ประกาศเรื่องทุนการศึกษาของรัฐบาลฝรั่งเศสสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในระดับ ป.โท ป.เอก และทำวิจัยระดับหลังปริญญาเอก(Post-doc)  ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พลังงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องนโยบายและวิสัยทัศน์  “Make Our Planet Great Again” ของประธานาธิบดีฝรั่งเศส Emmanuel MACRON  

Read more

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานปารีส ต้องการล่ามฝรั่งเศส-ไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานปารีส ประกาศรับผู้ที่สนใจเป็นล่ามให้กับ กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวไทยที่จะเดินทางเข้าร่วมงาน Amazing Thailand Post-ITB Road Show 2018  เพื่อเจรจาส่งเสริมการขายกับธุรกิจท่องเที่ยวฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 รายละเอียดการจัดงาน 1. เมือง Lyon

Read more

แบบสอบถามความพึงพอใจ (E Survey 1/2018)

ถึง  นักเรียนทุนรัฐบาล บุคลากรภาครัฐและนักเรียนในความดูแล ศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ สนร. ฝรั่งเศส ได้จัดทำแบบสำรวจปี 2561 (ครั้งที่ 1) ขอความเห็นของนักเรียนทุนรัฐบาล บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนในความดูแล ที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ คำตอบและความเห็นของท่านเป็นข้อมูลลับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ฯ ในการนี้ สนร. จะนำส่งแบบสอบถาม

Read more

สนร. ฝรั่งเศส ปรับปรุงระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท วันที่ 27 ก.พ. 2561

เนื่องด้วยวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561  สนร. ฝรั่งเศสจะดำเนินการปรับปรุงระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้การติดต่อกับ สนร. มีความขัดข้องในช่วงเวลาดังกล่าว หากท่านมีความจำเป็นเร่งด่วน ขอให้ติดต่อ จนท. โดยตรงทางโทรศัพท์มือถือหรือทางโซเชียลมีเดีย สนร. ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส /

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ ป . เอก 2 ตำแหน่ง

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัคร คัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2  อัตรา  สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกชกร ธรรมโอรส  สำนักงานภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

Read more

ผู้แทนจากสถาบัน Institut de Touraine เยี่ยม สนร. ฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถาบันภาษา Institut de Touraine  เมือง Tours  นำโดยผู้อำนวยการ (Monsieur TISSOT) และผู้อำนวยการด้านหลักสูตรการเรียนการสอน  (Monsieur PELTREAU)  ที่ได้เดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส  เพื่อพบกับอัครราชทูตที่ปรึกษา

Read more