2554 : กระทรวงศึกษาธิการเยี่ยม นทร. โครงการฯ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

        ด้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ( นางศศิธารา พิชัยชาญณรงค์) และคณะจากกระทรวงศึกษาธิการ ฯ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 22- 27 ตุลาคม 2554 และประสงค์ให้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสจัดการประชุม นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ศึกษาในประเทศฝรั่งเศส เพื่อพบปะสอบถามด้านการศึกษาและความเป็นอยู่และเปิดโอกาสให้

Read more

2554 : ODOS Swiss สำเร็จการศึกษา

  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 อทศ. ณ กรุงปารีส ได้รับเชิญจากสถาบันการโรงแรม Les Roches สมาพันธรัฐสวิส เดินทางไปร่วมงานแสดงความยินดีแก่นักเรียนทุนรัฐบาล 1 อำเภอ 1 ทุน จำนวน 6 คน

Read more

2554 : เยี่ยม นทร. ศึกษาในเขตเมือง Marseille

  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 อทศ ณ กรุงปารีส และ จนท. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. ศึกษาในเขตเมือง Marseille และ Aix en Provence โดยให้

Read more

2554 : สำนักงาน ก.พ. และ สนร ฝรั่งเศสเยี่ยม นทร สวิสฯ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2554 อทศ ณ กรุงปารีส ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงาน กพ . ประกอบด้วยนางรัตนา อุบลสิงห์ – ผอ. ศูนย์การจัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ / น.ส. สุภร ปุริสังคหะ -นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

Read more

2554 : สกพ.ตรวจเยี่ยม นทร. และ สนร. สาขาย่อยเบอร์ลิน

       คณะผู้บริหารจากสำนักงาน ก.พ. เดินทางจากกรุงปารีสไปยังกรุงเบอร์ลิน เยอรมนี โดยในภาคเช้าของวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2554 ได้เดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เพื่อเข้าพบคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน  ในการนี้ คณะ สกพ. ร่วมได้หารือข้อราชการกับคณะข้าราชการ

Read more

2554 : สัมมนา นทร. โอดอส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ CIEP กรุงปารีส

วันที่ 9-10 เมษายน 2554  ณ Centre International d’Etudes Pédagogiques – CIEP กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส             สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดการสัมมนาตามวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีกับ นทร. ที่จะสำเร็จการศึกษา ให้แนวคิดและมุมมอง บทบาทของการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล

Read more