2555 : ต้อนรับ นทร. โอดอส สาธารณรัฐฝรั่งเศส (รุ่น 3)

    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดการต้อนรับ นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่น 3 รอบ 2 ) จำนวน 20 คน ที่เดินทางมาศึกษาในประเทศฝรั่งเศส

Read more

2555 : ต้อนรับ นทร. โอดอส 3.1 สวิตฯ

   นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 (รอบที่ 1) จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาถึงสนามบินเจนีวาเพื่อศึกษาวิชาการโรงแรม ณ สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม

Read more

2555 : เข้าเยี่ยมคารวะ ออท. ณ กรุงปารีส (นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์)

    เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส นำโดย อทศ. ณ กรุงปารีส ( นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ได้เข้าคารวะและรายงานภารกิจ การดูแลและจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการลาศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธ์รัฐสวิสเซอร์แลนด์ และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ต่อเอกอัครราชทูต

Read more

2555 : อท ณ กรุงลอนดอนเยี่ยม นทร. ปารีส-ปริมณฑล

  ในโอกาสการเดินทางมาปฏิบัติราชการในสาธารณรัฐฝรั่งเศสของอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน – อท ณ กรุงลอนดอน (ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์) เพื่อเยี่ยมชมสถานศึกษาและหน่วยงานราชการ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) – อทศ ณ กรุงปารีส (นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ)

Read more

2555 : การบรรยายระบบการศึกษาฝรั่งเศส ของ ศธ. ฝรั่งเศส

    ในโอกาส การเดินทางมาปฏิบัติราชการในสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อเยี่ยมชมสถานศึกษา และหน่วยงานราชการ ของอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน (ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส โดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) – นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

Read more

2555 : คณะ สนร. เยี่ยมสถาบันการโรงแรมในสวิตฯ

การเยี่ยมสถาบันการโรงแรม ณ สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2555 วันที่ 4 มิถุนายน 2555 ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ อท. ณ กรุงลอนดอน และนายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ อทศ.

Read more

2555 : รมว. ศธ. เยี่ยม นทร. โอดอส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

    สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้รับการติดต่อประสานงานจากกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( ศ. ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช ) และคณะจากกระทรวงศึกษาธิการ จะเดินทางมาประชุม ณ UNESCO กรุงปารีส ในโอกาสนี้ประสงค์จะเยี่ยม นทร. หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนที่กำลังศึกษา ณ

Read more