2556 : วันชาติไทย / Fête Nationale ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ธันวาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติในนาม วันชาติไทย ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำทุกปี สำหรับปีนี้ ได้จัดพิธีในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 และจัดให้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลในภาคเช้า ติดตามด้วย การแสดงนาฏศิลป์ไทย การแกะสลักผลไม้ไทย

Read more

2556 : เข้าเยี่ยมคารวะ ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ

  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส นำโดย อทศ. ณ กรุงปารีส (นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ได้เข้าคารวะและรายงานภารกิจ การดูแลและจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการลาศึกษาใน สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธ์รัฐสวิส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ต่อเอกอัครราชทูต ณ

Read more

2556 : รมว. ศธ ตรวจเยี่ยม นทร โอดอส เมืองเลอมองส์

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ มาตรวจเยี่ยม นทร. โครงการฯ รุ่น3 ณ สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา IUT – Le Mans สาธารณรัฐฝรั่งเศส วันที่ 1 ตุลาคม 2556   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

2556 : การประชุม นทร. โครงการฯ (รุ่นที่ 3) ฝรั่งเศส

การประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 3 ที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา (Institut Universitaire de Technologie – IUT) มหาวิทยาลัย Le Mans วันที่ 12 เมษายน 2556     

Read more

2556 : การต้อนรับ นทร. โอดอส สวิตเซอร์แลนด์ (รุ่น 3.2)

  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงลอนดอน นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส และเจ้าหน้าที่ สนร.

Read more