ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เรื่อง การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 8

ตามที่คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป กำหนดจัดประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 8  (TSAC2019) โดยร่วมกับสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นสมาคมนักเรียนในประเทศอังกฤษ จัดงานประชุมวิชาการนักเรียนในทวีปยุโรป พร้อมกับงานประชุมสามัคคีวิชาการและอาชีพ ครั้งที่ 11 (SACC2019) โดยใช้ชื่อย่อของงานว่า SACC-TSAC2019 ซึ่งจะมีการนำเสนอผลงานของนักเรียนไทยที่เข้าร่วมงานจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคยุโรป และมีการบรรยายและเสวนาในหัวข้อ “Dare to

Read more

ข่าวทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

ประกาศรับสมัคร มีทั้งหมด 7 ประเภททุน (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน) ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุน สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 หน่วยทุน (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. – 27 ธ.ค. 2561)

Read more

การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 7

ตามที่คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป  จะจัดประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 7   ในหัวข้อเรื่อง “Bridging Academic Research and Practical Implication : Knowledge Creation and Transferring”  ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม

Read more

สนร. ฝรั่งเศส ปรับปรุงระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท วันที่ 27 ก.พ. 2561

เนื่องด้วยวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561  สนร. ฝรั่งเศสจะดำเนินการปรับปรุงระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้การติดต่อกับ สนร. มีความขัดข้องในช่วงเวลาดังกล่าว หากท่านมีความจำเป็นเร่งด่วน ขอให้ติดต่อ จนท. โดยตรงทางโทรศัพท์มือถือหรือทางโซเชียลมีเดีย สนร. ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส /

Read more

ประกาศเตือน : สภาพอากาศแปรปรวนในฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศฝรั่งเศส สืบเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนอย่างมากในประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 และจะยังคงต่อเนื่องไปในสัปดาห์นี้ ทำให้ในหลายพื้นที่เกิดมีพายุ คลื่นลมทะเล ระดับลมกระโชก 140 กม./ชม. และมีฝนตกหนัก ซึ่งในบางแห่งได้เกิดพายุทอร์นาโดขนาดเล็ก พัดทำลายบ้านเรือน และโค่นต้นไม้ใหญ่ โดยทางราชการฝรั่งเศส ได้ประกาศแจ้งประชาชนให้ทราบพื้นที่ที่อาจจจะเกิดเหตุและขอให้เพิ่มความระมัดระวังไว้แล้วนั้น   สำหรับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวด เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ.) จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3

Read more

กิจกรรม สนทฝ. ปี 2560 “ก้าวใหม่ ก้าวไกล กับ Thailand 4.0”

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ตามที่สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ (ส.น.ท.ฝ.) จะจัดการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจำปี 2560 ในหัวข้อ “ก้าวใหม่ ก้าวไกล กับ Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองสตราสบูกส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส นั้น สำนักงาน

Read more

กิจกรรม TSAC 2017 -Geneva Switzerland

  การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 6   ตามที่ คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปจะจัดประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน – Innovation for sustainable life ” ระหว่างวันที่ 1 –

Read more

การโอนเงิน MA งวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ.) จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือเดือนกรกฎาคม

Read more

นายเกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน ได้รับรางวัล The winner best poster prize

สนร. ขอแสดงความยินดีกับ  นายเกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 ศึกษาระดับปริญญาเอกที่ The Institute for Work and Health (IST), Faculty of Biology and

Read more