แบบสำรวจความพึงพอใจ (E Survey 2 / 2019)

ถึง  นักเรียนทุนรัฐบาล บุคลากรภาครัฐและนักเรียนในความดูแล ศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ สนร. ฝรั่งเศส ได้จัดทำแบบสำรวจปี 2562 (ครั้งที่ 2) ขอความเห็นของนักเรียนทุนรัฐบาล บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนในความดูแล ที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ คำตอบและความเห็นของท่านเป็นข้อมูลลับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ฯ  ในการนี้ สนร. ได้นำส่งแบบสอบถามไปยังอีเมล์ส่วนตัวของท่าน

Read more

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เรื่อง การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 8

ตามที่คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป กำหนดจัดประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 8  (TSAC2019) โดยร่วมกับสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นสมาคมนักเรียนในประเทศอังกฤษ จัดงานประชุมวิชาการนักเรียนในทวีปยุโรป พร้อมกับงานประชุมสามัคคีวิชาการและอาชีพ ครั้งที่ 11 (SACC2019) โดยใช้ชื่อย่อของงานว่า SACC-TSAC2019 ซึ่งจะมีการนำเสนอผลงานของนักเรียนไทยที่เข้าร่วมงานจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคยุโรป และมีการบรรยายและเสวนาในหัวข้อ “Dare to

Read more

ข่าวทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

ประกาศรับสมัคร มีทั้งหมด 7 ประเภททุน (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน) ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุน สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 หน่วยทุน (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. – 27 ธ.ค. 2561)

Read more

การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 7

ตามที่คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป  จะจัดประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 7   ในหัวข้อเรื่อง “Bridging Academic Research and Practical Implication : Knowledge Creation and Transferring”  ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม

Read more

สนร. ฝรั่งเศส ปรับปรุงระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท วันที่ 27 ก.พ. 2561

เนื่องด้วยวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561  สนร. ฝรั่งเศสจะดำเนินการปรับปรุงระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้การติดต่อกับ สนร. มีความขัดข้องในช่วงเวลาดังกล่าว หากท่านมีความจำเป็นเร่งด่วน ขอให้ติดต่อ จนท. โดยตรงทางโทรศัพท์มือถือหรือทางโซเชียลมีเดีย สนร. ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส /

Read more

ประกาศเตือน : สภาพอากาศแปรปรวนในฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศฝรั่งเศส สืบเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนอย่างมากในประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 และจะยังคงต่อเนื่องไปในสัปดาห์นี้ ทำให้ในหลายพื้นที่เกิดมีพายุ คลื่นลมทะเล ระดับลมกระโชก 140 กม./ชม. และมีฝนตกหนัก ซึ่งในบางแห่งได้เกิดพายุทอร์นาโดขนาดเล็ก พัดทำลายบ้านเรือน และโค่นต้นไม้ใหญ่ โดยทางราชการฝรั่งเศส ได้ประกาศแจ้งประชาชนให้ทราบพื้นที่ที่อาจจจะเกิดเหตุและขอให้เพิ่มความระมัดระวังไว้แล้วนั้น   สำหรับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวด เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ.) จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3

Read more

กิจกรรม สนทฝ. ปี 2560 “ก้าวใหม่ ก้าวไกล กับ Thailand 4.0”

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ตามที่สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ (ส.น.ท.ฝ.) จะจัดการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจำปี 2560 ในหัวข้อ “ก้าวใหม่ ก้าวไกล กับ Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองสตราสบูกส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส นั้น สำนักงาน

Read more

กิจกรรม TSAC 2017 -Geneva Switzerland

  การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 6   ตามที่ คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปจะจัดประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน – Innovation for sustainable life ” ระหว่างวันที่ 1 –

Read more

การโอนเงิน MA งวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ.) จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือเดือนกรกฎาคม

Read more