การปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล

  ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เรื่อง การปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ที่กำลังศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศเยอรมนี ตามที่สำนักงาน ก.พ.  มีมติอนุมัติปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ที่กำลังศึกษา ณ  ประเทศฝรั่งเศส  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศเยอรมนี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม

Read more

ประกาศสำนักงาน ก.พ เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ  ฉบับที่ 2  ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด อ่านประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19  ณ

Read more

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม  2563   ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  / กุมภาพันธ์ 2563

Read more

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เรื่อง การประชุมวิชาการ Samaggi Academic Conference

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เรื่อง การประชุมวิชาการ Samaggi Academic Conference สำนักงาน ก.พ. ได้อนุมัติให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาอยู่ในทวีปยุโรปด้วยทุนรัฐบาลในความดูแลของ สนร. (ยกเว้นทุนที่ฝากในความดูแลของ สนร. จะต้องให้เจ้าของทุนเป็นผู้พิจารณา) เข้าร่วม ประชุมวิชาการ Samaggi Academic Conference ที่ดำเนินการโดยสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ

Read more

ประกาศ สนร เรื่องการประชุมวิชาการ ส.น.ท.ฝ ประจำปี พ.ศ. 2563

ตามที่สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดงานประชุมวิชาการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 และจัดการเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อ “ยุคแอนโทรโปซีน : ประเทศไทยจะเอาตัวรอดได้อย่างไรในวิกฤตสิ่งแวดล้อม” ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส นั้น

Read more

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019*

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข​ฝรั่งเศส​ประกาศ​ว่า​ พบผู้ติดเชื้อ​ไวรัส​โคโรนาสายพันธุ์​ใหม่​รวม 6 คน ที่กรุงปารีสและเมืองบอร์กโดซ์​ ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น สนร. ฝรั่งเศส จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบดังกล่าว และ​คำแนะนำการดูแลสุขอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อดังกล่าว ในกรณีที่มีอาการไข้ ไอ หรือหายใจลำบาก มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

Read more

แบบสำรวจความพึงพอใจ (E Survey 2 / 2019)

ถึง  นักเรียนทุนรัฐบาล บุคลากรภาครัฐและนักเรียนในความดูแล ศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ สนร. ฝรั่งเศส ได้จัดทำแบบสำรวจปี 2562 (ครั้งที่ 2) ขอความเห็นของนักเรียนทุนรัฐบาล บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนในความดูแล ที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ คำตอบและความเห็นของท่านเป็นข้อมูลลับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ฯ  ในการนี้ สนร. ได้นำส่งแบบสอบถามไปยังอีเมล์ส่วนตัวของท่าน

Read more

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เรื่อง การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 8

ตามที่คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป กำหนดจัดประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 8  (TSAC2019) โดยร่วมกับสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นสมาคมนักเรียนในประเทศอังกฤษ จัดงานประชุมวิชาการนักเรียนในทวีปยุโรป พร้อมกับงานประชุมสามัคคีวิชาการและอาชีพ ครั้งที่ 11 (SACC2019) โดยใช้ชื่อย่อของงานว่า SACC-TSAC2019 ซึ่งจะมีการนำเสนอผลงานของนักเรียนไทยที่เข้าร่วมงานจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคยุโรป และมีการบรรยายและเสวนาในหัวข้อ “Dare to

Read more

ข่าวทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

ประกาศรับสมัคร มีทั้งหมด 7 ประเภททุน (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน) ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุน สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 หน่วยทุน (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. – 27 ธ.ค. 2561)

Read more

การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 7

ตามที่คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป  จะจัดประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 7   ในหัวข้อเรื่อง “Bridging Academic Research and Practical Implication : Knowledge Creation and Transferring”  ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม

Read more