ประกาศเตือน : สภาพอากาศแปรปรวนในฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศฝรั่งเศส สืบเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนอย่างมากในประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 และจะยังคงต่อเนื่องไปในสัปดาห์นี้ ทำให้ในหลายพื้นที่เกิดมีพายุ คลื่นลมทะเล ระดับลมกระโชก 140 กม./ชม. และมีฝนตกหนัก ซึ่งในบางแห่งได้เกิดพายุทอร์นาโดขนาดเล็ก พัดทำลายบ้านเรือน และโค่นต้นไม้ใหญ่ โดยทางราชการฝรั่งเศส ได้ประกาศแจ้งประชาชนให้ทราบพื้นที่ที่อาจจจะเกิดเหตุและขอให้เพิ่มความระมัดระวังไว้แล้วนั้น   สำหรับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวด เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ.) จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3

Read more

กิจกรรม สนทฝ. ปี 2560 “ก้าวใหม่ ก้าวไกล กับ Thailand 4.0”

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ตามที่สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ (ส.น.ท.ฝ.) จะจัดการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจำปี 2560 ในหัวข้อ “ก้าวใหม่ ก้าวไกล กับ Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองสตราสบูกส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส นั้น สำนักงาน

Read more

กิจกรรม TSAC 2017 -Geneva Switzerland

  การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 6   ตามที่ คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปจะจัดประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน – Innovation for sustainable life ” ระหว่างวันที่ 1 –

Read more

การโอนเงิน MA งวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ.) จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือเดือนกรกฎาคม

Read more

นายเกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน ได้รับรางวัล The winner best poster prize

สนร. ขอแสดงความยินดีกับ  นายเกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 ศึกษาระดับปริญญาเอกที่ The Institute for Work and Health (IST), Faculty of Biology and

Read more

การโอนเงิน M.A งวดเดือน เมษายน – มิถุนายน 2560

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดเดือน เมษายน – มิถุนายน 2560 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ./ก.วิทย์/สกอ.) จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม

Read more

การโอนเงิน MA งวดเดือนมกราคม – มีนาคม 2560

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดเดือนมกราคม – มีนาคม 2560 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล (ฝรั่งเศส) (ก.พ./ก.วิทย์/สกอ.) จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม

Read more

!! เหตุระเบิดที่กรุงบรัสเซลส์ เบลเยี่ยม !!

 !! เหตุระเบิดที่กรุงบรัสเซลส์ เบลเยี่ยม !! ตามที่มีเหตุระเบิดที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอแนะนำให้นักเรียนทุกคน ติดตามข่าวสารเรื่องสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด โดยไม่ตื่นตระหนก แต่เพิ่มความระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้น ขอให้เพิ่มการสังเกตสถานการณ์รอบตัว และขอประชาสัมพันธ์ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่อง

Read more

แจ้งเตือน นร. เรื่องความปลอดภัยช่วงเทศกาล

  สนร. ฝรั่งเศส ขอประชาสัมพันธ์ประกาศของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่องสถานการณ์ความปลอดภัยในฝรั่งเศส (ฉบับที่ 3) โดย สนร. ขอแนะนำให้นักเรียนและคนไทยในฝรั่งเศสทุกท่าน เพิ่มความระมัดระวังในการเข้าพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปลายปี 2558 นี้ และโปรดบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูต และ สนร. ฝรั่งเศส

Read more