นทร. ป. เอกและงานวิจัย

ด้วย สนร. ฝรั่งเศส มีวัตถุประสงค์จะรวบรวมข้อมูล Abstract ของ นทร. ในระดับปริญญาเอก  จึงขอความร่วมมือ นทร. ทุกท่าน โปรดจัดส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านภาษาไทยและฝรั่งเศส/อังกฤษ  รวมทั้ง Abstract  ในรูปแบบไฟล์ PDF  ดังรายละเอียดด้านล่างนี้  มายังอีเมล์ oeaparis@orange-business.fr  ขอขอบคุณในความร่วมมือของ

Read more