พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / 13 ตุลาคม 2559 ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559

Read more

ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส นำโดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว) และภริยา ได้จัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7

Read more

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส นำโดย เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว) และภริยา (นางวราภรณ์ พวงเกตุแก้ว) ได้ทูลเชิญพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เป็นองค์ประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

Read more

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เลขที่ 18 rue Albéric Magnard

Read more