สถิติ นทร. ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2560-61

สถิติ นทร. ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2560-61 ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นทร. กำลังศึกษาอยู่ในฝรั่งเศส จำนวน 75 คน นทร. กำลังศึกษาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 14

Read more