สถิติ นทร. ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2561-62

สถิติ นทร. ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2561-62 ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นทร. กำลังศึกษาอยู่ในฝรั่งเศส จำนวน 47 คน นทร. กำลังศึกษาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 16

Read more