นทร. จบการศึกษามิถุนายน ปี 2560

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และขออวยพร ให้น้องๆ ทุกคน ประสบความสำเร็จในการศึกษาและการงาน ชื่อ-นามสกุล : นายธารินทร์ เส็นสัน / M. Tharin SENSAN ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3) สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี จากคณะ

Read more

นทร. จบการศึกษามิถุนายน ปี 2559

 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และขออวยพรให้น้องๆ ทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาและการงาน ชื่อ-นามสกุล : น.ส. สุภาภรณ์ อรุณธนโยธิน / Mlle. Suphaporn ARUNTHANAYOTHIN ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน รุ่นที่ 3 สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี จากคณะ

Read more