ตรวจเยี่ยมนักเรียน และร่วมการประชุมประจำปี ของ สนทฝ.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียน (ม.เทคโนโลยีราชมงคล)  ทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ที่ศึกษา ณ เมือง Nancy และ Strasbourg และร่วมงานการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจำปี

Read more

ตรวจเยี่ยม นทร. ศึกษา ณ เมือง Le Havre

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียน (ม.ราชมงคล) ทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษา ณ เมือง Le Havre เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 คณะฯ ได้เดินทางโดยรถไฟจากปารีส ถึงเมือง Le Havre

Read more

อทศ. ณ กรุงปารีส ท่านใหม่ (นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย)

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส โดย อทศ. ณ กรุงปารีส (นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์) นำ อทศ. ณ กรุงปารีส ท่านใหม่ (นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย) เข้าคารวะและรายงานตัวต่อ เอกอัครราชทูต

Read more

การเยี่ยมชมภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย Pierre et Marie Curie

เช้าวันที่ 20 กันยายน 2560 นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา ) ณ กรุงปารีส  ได้เยี่ยมชมภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย Pierre et Marie Curie โดยได้เข้าพบและสนทนากับนาย  Yves Guldner

Read more

การเยี่ยม นทร. ที่สมาพันธรัฐสวิส

  ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2560 อทศ. รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ และ จนท. ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. สังกัดส่วนราชการ ที่ศึกษา ณ เมืองซูริคและกรุงเบิร์น และในโอกาสเดียวกัน ได้เข้าร่วมงาน

Read more

การประชุม นทร. ศึกษา ณ กรุงปารีสและปริมณฑล

 การจัดประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษา ณ กรุงปารีสและปริมณฑล ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดการประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ณ กรุงปารีสและปริมณฑล เมื่อวันที่ 20

Read more

ตรวจเยี่ยม นทร. โอดอส เมือง Montpellier

เมื่อวันที่ 3 – 4 เมษายน 2560 อทศ. ณ กรุงปารีส (นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์) และเจ้าหน้าที่ สนร. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

Read more

ประชุมความร่วมมือทาง กศ. กับ Campusfrance

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส นำโดย อทศ รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปร่วมประชุม ณ องค์กร Campus France – Paris โดยมี Mme. Mathilde MALLET และ Mme. Simona

Read more

การประชุมประจำปี 2560 นทร. โอดอส สาธารณรัฐฝรั่งเศส (รุ่น 3-4)

 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสได้จัดการประชุมสัมมนา นักเรียนทุนรัฐบาล โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่นที่ 3 และ 4) ศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม ณ ศูนย์การประชุม Centre International d’Etudes

Read more

การเยี่ยม นทร. ที่ศึกษา ณ สมาพันธรัฐสวิส

ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 อทศ. รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ และ จนท. ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. สังกัดส่วนราชการ ที่ศึกษา ณ เมือง Geneva Lausanne และ นทร. โครงการ

Read more