การตรวจเยี่ยมนักเรียนศึกษาในสมาพันธรัฐสวิส

เมื่อวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2562 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย และ จนท. ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. สังกัดส่วนราชการที่ศึกษา ณ เมืองซูริค และเมืองบาเซิล สมาพันธรัฐสวิส และในโอกาสเดียวกันได้เข้าร่วมงาน

Read more

การประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมาพันธรัฐสวิส พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมาพันธรัฐสวิส พ.ศ. 2562 ณ เมืองลิยง สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 คน ประกอบด้วยนักเรียนศึกษาในฝรั่งเศส 26 คน / นักเรียนศึกษาในสวิตฯ 8

Read more

ข่าวทุนการศึกษาจากสถานทูตฝรั่งเศส

Campus France Thailand ประกาศข่าวทุนการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส สำหรับผู้ที่กำลังจะไปศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส “ระดับปริญญาโท” ใน “มหาวิทยาลัยของรัฐบาล” สาขากฎหมายมหาชน / การเมืองการปกครอง / การพัฒนาระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2019 ผู้ได้รับทุนจะมีสถานภาพเป็น

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนกรกฎาคม  – กันยายน  2562  ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน

Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต (เลขที่ 18 Rue Alberic Magnard 75016

Read more

กิจกรรมการพบปะนักศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้ร่วมจัดกิจกรรมการพบปะนักศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต  โดย เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายศรัณย์

Read more

การเยี่ยม นทร. ที่เมือง Clermont-Ferrand และ Lyon 21-22 พฤษภาคม 2562

  ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562 น.ส. พนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของ น.ส. สุภคกุล สงวนสุข  นทร. 1 อำเภอ

Read more

มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชาโภชนาการ หน่วยโภชนาการชุมชน ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ชั้น 2  สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Read more

บริษัทการบินไทยเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องน้ำหนักสัมภาระ

ตามที่บริษัทการบินไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องน้ำหนักสัมภาระ สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงขอแนะนำให้นักศึกษาที่จะเดินทางเส้นทางยุโรป-ไทย ขอให้ศึกษาข้อมูลเรื่องดังกล่าวก่อนการเดินทาง สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส พฤษภาคม 2562 ภาพจาก : mango zero   สัมภาระที่ไม่มีค่าใช้จ่าย : นโยบายสัมภาระภายใต้เกณฑ์พิจารณาตามน้ำหนัก ใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ยกเว้น สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ประเภท น้ำหนักสัมภาระทุกชิ้นรวมกันสูงสุด

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 11.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต (เลขที่ 18 Rue Alberic-Magnard

Read more