การเดินทางกลับประเทศไทยระหว่างภาวะแพร่ระบาดไวรัส Covid-19

Update ณ วันที่ 26 มี.ค. 63 การเดินทางกลับประเทศไทยระหว่างภาวะแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ตามที่ประเทศไทย ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อชะลอการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ซึ่งมีผลต่อการจำกัดบริเวณภายในที่พำนักและการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเป็นระยะตามสถานการณ์นั้น สนร. ขอแนะนำนักเรียนที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 1.

Read more

ข้อปฏิบัติในระหว่างการจำกัดบริเวณภาวะแพร่ระบาด Covid-19

Update*** ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563  ข้อปฏิบัติในระหว่างการจำกัดบริเวณภาวะแพร่ระบาด Covid-19 สำหรับนักเรียนที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส  กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนแปลงมาตรการจำกัดบริเวณเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ 1. ออกจากที่พักไปทำงานกรณีที่ไม่สามารถทำงานทางไกลได้ ต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างแสดงประกอบ 2. จับจ่ายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐานและการทำงาน »

Read more

การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวในเส้นทาง กรุงเทพฯ – ปารีส – กรุงเทพฯ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวในเส้นทาง กรุงเทพฯ – ปารีส – กรุงเทพฯ ดังนี้ 1. TG 930/931 จะยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 2563  ทั้งนี้

Read more

บัตรพำนักหมดอายุระหว่างวิกฤตโคโรน่าไวรัส

  ตามที่มีการแพร่กระจายของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ในประเทศฝรั่งเศสและมีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับ โดยรัฐบาลได้ประกาศการกักพื้นที่ (Le confinement) ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปนั้น เว็ปไซต์ราชการฝรั่งเศส ​ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

Read more

การเยี่ยมนักเรียนที่เมือง Bordeaux 12-13 มีนาคม 2563

ในระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของ น.ส. อรอุมา สันตวิธี นักเรียนทุนรัฐบาล ที่ศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี ณ

Read more

ประกาศสำนักงาน ก.พ เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ  ฉบับที่ 2  ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด อ่านประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19  ณ

Read more

การขอใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง

การขอใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง ภาษาฝรั่งเศส  Certificat Médical de Non-Contre Indication au Voyage Aérien ภาษาอังกฤษ  Fit to Fly Certificate ขอได้จากแพทย์ประจำตัวหรือ แพทย์ทั่วไป หากมีแพทย์ประจำตัว (Médecin traitant)

Read more

สนร. เปิดให้บริการในภาวะแพร่ระบาด COVID-19 (Télétravail/work from home)

สวัสดีค่ะ นักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ ตามที่มีการแพร่กระจายของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 และรัฐบาลฝรั่งเศสได้มีมาตรการให้ประชาชนทุกคนจำกัดพื้นที่อยู่ในที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 อย่างน้อย 15 วันจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และให้ทำงานจากที่พัก (Télétravail /work from home) นั้น สนร. ขอแจ้งข้อมูลให้ทราบ

Read more

ขั้นตอนการรายงานตัวกลับจากต่างประเทศของนักเรียนทุนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการรายงานตัวกลับจากต่างประเทศของนักเรียนทุนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง   คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด 6123_ขั้นตอนการรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ-แจ้ง สนร-2มีค63 อ่านประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน เมษายน–มิถุนายน 2563 ของนักเรียนทุนรัฐบาลดังรายละเอียดดังต่อไปนี้  โดยในงวดนี้ นทร. จะได้รับเงินค่าใช้จ่ายภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน นทร. อาจมีความจำเป็นต้องจัดหาสิ่งของจำเป็นต่างๆ สาธารณรัฐฝรั่งเศส นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์/สกอ.

Read more